Văn phòng giao dịch

Tầng 9, Tòa nhà Hàn Việt, Số 203 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

0982825982

Contact@sss.net.vn

So sánh thiết bị chuyển mạch Cisco Switches và HPE / Aruba Switches

So sánh mộ số dòng thiết bị chuyển mạch Cisco Switches và HPE / Aruba Switches

Thiết bị chuyển mạch của Cisco và Hewlett Packard Enterprise (HPE Switches) là 2 thương hiệu nổi tiếng được sử dụng rộng rãi trên thị trường hiện nay.

Dưới đây là bảng so sánh các mã sản phẩm tương đương của các dòng switch Cisco và HPe/ Aruba để các bạn tham khảo.

1. Cisco Catalyst 2960X & 2960XR VS. Aruba Switches

2. Cisco Catalyst 3850 VS Aruba Switches

3. Cisco SMB Switches VS. HPE Switches

 

So sánh Cisco Catalyst 2960X & 2960XR và Aruba Switches

Mã Cisco Switch

 Mô Tả

Mã Aruba Switch

Mô tả 

 

WS-C2960X-24PSQ-L

 

Catalyst 2960-X 24 GigE PoE, 2 x 1G SFP, 2 X 10/100/1000 BT,

LAN Base

JL261A

HP 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch

 

JL320A

Aruba 2930M 24G PoE+ with 1-slot Switch: HPE Aruba 2930M Campus Switch

 

WS-C2960X-24PD-L

 

Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base

JL255A

HP 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch

 

JL320A

Aruba 2930M 24G PoE+ with 1-slot Switch: HPE Aruba 2930M Campus Switch

 

WS-C2960X-24PS-L

 

Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base

JL261A

HP 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch

 

JL320A

Aruba 2930M 24G PoE+ with 1-slot Switch: HPE Aruba 2930M Campus Switch

 

WS-C2960X-24TD-L

 

Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base

JL255A

HP 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch

JL319A

Aruba  2930M  24G  1-slot  Switch:  HPE  Aruba  2930M   Campus Switch

 

 

WS-C2960X-24TS-L

 

 

Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base

JL259A

HP 2930F 24G 4SFP Switch

 

JL319A

Aruba 2930M 24G 1-slot Switch: HPE Aruba 2930M Campus Switch

 

WS-C2960X-48FPD-L

 

Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base

 

JL322A

Aruba 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch: HPE Aruba 2930M Campus Switch

JL256A

HP 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch

 

WS-C2960X-48LPD-L

 

Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base

JL256A

HP 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch

 

JL322A

Aruba 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch: HPE Aruba 2930M Campus Switch

 

WS-C2960X-48LPS-L

 

Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base

JL262A

HP 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch

 

JL322A

Aruba 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch: HPE Aruba 2930M Campus Switch

 

WS-C2960X-48TS-L

 

Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base

 

JL321A

Aruba 2930M 48G with 1-slot Switch: HPE Aruba 2930M Campus Switch

JL260A

HP 2930F 48G 4SFP Switch

 

 

WS-C2960XR-24PD-I

 

 

Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, IP Lite

 

JL320A

Aruba 2930M 24G PoE+ with 1-slot Switch: HPE Aruba 2930M Campus Switch

JL255A

HP 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch

 

WS-C2960XR-24PS-I

 

Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite

 

JL322A

Aruba 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch: HPE Aruba 2930M Campus Switch

JL262A

HP 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch

 

WS-C2960XR-24TD-I

 

Catalyst 2960-XR 24 GigE, 2 x 10G SFP+, IP Lite

 

JL319A

Aruba 2930M 24G 1-slot Switch: HPE Aruba 2930M Campus Switch

JL255A

HP 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch

 WS-C2960XR-24TS-I

 Catalyst 2960-XR 24 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite

 JL319A

Aruba  2930M  24G  1-slot  Switch:  HPE  Aruba  2930M   Campus Switch

JL259A

HP 2930F 24G 4SFP Switch

 

WS-C2960XR-48FPD-I

 

Catalyst 2960-XR-L3, managed, 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP+, desktop, rack-mountable, PoE+

 

JL322A

Aruba 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch: HPE Aruba 2930M Campus Switch

JL256A

HP 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch

 

WS-C2960XR-48FPS-I

 

Catalyst 2960-XR 48 GigE, 4 x 1G SFP, PoE 740W, IP Lite

 

JL322A

Aruba 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch: HPE Aruba 2930M Campus Switch

JL262A

HP 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch

 

WS-C2960XR-48LPS-I

 

Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite

 

JL322A

Aruba 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch: HPE Aruba 2930M Campus Switch

JL262A

HP 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch

 

 

WS-C2960XR-48TD-I

 

 

Catalyst 2960-XR 48 GigE, 2 x 10G SFP+, IP Lite

 

JL321A

Aruba 2930M 48G with 1-slot Switch: HPE Aruba 2930M Campus Switch

JL254A

HP 2930F 48G 4SFP+ Switch

 

WS-C2960XR-48TS-I

 

Catalyst 2960-XR 48 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite

JL260A

HP 2930F 48G 4SFP Switch

 

JL320A

Aruba 2930M 24G PoE+ with 1-slot Switch: HPE Aruba 2930M Campus Switch

So sánh Cisco Catalyst 3850 Và Aruba Switches

Mã Cisco Switch

Mô Tả

Mã Aruba Switch

Mô Tả

 

WS-C3850-12S-E

Cisco Catalyst WS-C3850-12S-E Switch Layer 3 - 12 * 10/100/1000 SFP Fibric ports - IP service - wireless controller

- managed- stackable

 

JL075A

 

Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot Switch

 

WS-C3850-12S-S

Cisco Catalyst C3850-12S Switch Layer 3 - 12 SFP - IP Base - Wireless controller - managed- stackable

 

JL075A

 

Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot Switch

 

WS-C3850-12X48U-L

Cisco Catalyst WS-C3850-12X48U-L Switch 48 10/100/1000 with 12 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps UPOE Ethernet ports, LAN Base feature set

 

JL076A

 

Aruba 3810M 40G 8SR PoE+ 1-slot Switch

 

WS-C3850-12X48U-S

Stackable 12 100M/1G/2.5G/5G/10G and 36 1 G UPoE ports, 1 network module slot, 1100 W power supply

 

JL076A

 

Aruba 3810M 40G 8SR PoE+ 1-slot Switch

 

WS-C3850-12X48UW-S

Stackable 12 100M/1G/2.5G/5G/10G and 36 1 G UPoE ports, 1 network module slot, 1100 W power supply with 5 AP Lic

 

JL076A

 

Aruba 3810M 40G 8SR PoE+ 1-slot Switch

 

WS-C3850-12XS-E

Cisco Catalyst C3850-12XS-E Switch Layer 3 - 12 SFP/SFP+ - 1G/10G - IP Services- Wireless controller - managed- stackable

 

JL075A

 

Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot Switch

 

WS-C3850-12XS-S

Cisco Catalyst C3850-12XS-S Switch Layer 3 - 12 SFP/SFP+ - 1G/10G - IP Base - Wireless controller - managed- stackable

 

JL075A

 

Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot Switch

 

WS-C3850-16XS-E

Catalyst 3850 16-port SFP+ transceiver, 1 network module slot, support for up to 10 G SFP+, 350 W power supply

 

JL075A

 

Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot Switch

 

WS-C3850-16XS-S

Catalyst 3850 16-port SFP+ transceiver, 1 network module slot, support for up to 10 G SFP+, 350 W power supply

 

JL075A

 

Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot Switch

 

 

WS-C3850-24P-E

 

Cisco Catalyst C3850-24P Switch Layer 3 - 24 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - IP service - managed- stackable

JL073A

Aruba 3810M 24G PoE+ 1-slot Switch

 

JL320A

Aruba 2930M 24G PoE+ with 1-slot Switch: HPE Aruba 2930M Campus Switch

 

WS-C3850-24P-L

Cisco Catalyst C3850-24P Switch Layer 2- Access Layer - 24 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - LAN Base - managed- stackable

 

JL073A

 

Aruba 3810M 24G PoE+ 1-slot Switch

 

WS-C3850-24P-S

Cisco Catalyst C3850-24P Switch Layer 3 - 24 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - IP Base - managed- stackable

 

JL073A

 

Aruba 3810M 24G PoE+ 1-slot Switch

 

WS-C3850-24S-E

Cisco Catalyst WS-C3850-24S-E switch, 24 10/100/1000 SFP Optical ports

 

JL075A

 

Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot Switch

 

WS-C3850-24S-S

Cisco Catalyst C3850-24S Switch Layer 3 - 24 SFP - IP Base - managed- stackable

 

JL075A

 

Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot Switch

 

WS-C3850-24T-E

 

Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services

JL071A

Aruba 3810M 24G 1-slot Switch

 

JL319A

Aruba 2930M 24G 1-slot Switch: HPE Aruba 2930M Campus Switch

 

WS-C3850-24T-S

 

Cisco Catalyst 3850 24 Port IP Base

JL071A

Aruba 3810M 24G 1-slot Switch

 

JL319A

Aruba 2930M 24G 1-slot Switch: HPE Aruba 2930M Campus Switch

 

WS-C3850-24T-L

 

Cisco Catalyst 3850 24 Port LAN Base

JL071A

Aruba 3810M 24G 1-slot Switch

 

JL319A

Aruba 2930M 24G 1-slot Switch: HPE Aruba 2930M Campus Switch

 

 

WS-C3850-24U-E

 

Cisco Catalyst 3850 Stackable 24 10/100/1000 Cisco UPOE ports,1 network module slot, 1100-W power supply

JL073A

Aruba 3810M 24G PoE+ 1-slot Switch

 

JL320A

Aruba 2930M 24G PoE+ with 1-slot Switch: HPE Aruba 2930M Campus Switch

 

WS-C3850-24U-S

 

Stackable 24 10/100/1000 Cisco UPOE ports, 1 network module slot, 1100 W power supply

JL073A

Aruba 3810M 24G PoE+ 1-slot Switch

 

JL320A

Aruba 2930M 24G PoE+ with 1-slot Switch: HPE Aruba 2930M Campus Switch

 

WS-C3850-24U-L

Cisco Catalyst C3850-24U Switch Layer 2- Access Layer - 24 * 10/100/1000 Ethernet, UPOE ports - LAN Base - managed- stackable

JL073A

Aruba 3810M 24G PoE+ 1-slot Switch

 

JL320A

Aruba 2930M 24G PoE+ with 1-slot Switch: HPE Aruba 2930M Campus Switch

 

WS-C3850-24XS-E

Cisco Catalyst C3850-24XS-E Switch Layer 3 - 24 SFP/SFP+ - 1G/10G - IP Services - Wireless controller - managed- stackable

 

JL075A

 

Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot Switch

 

WS-C3850-24XS-S

Cisco Catalyst C3850-24XS-S Switch Layer 3 - 24 SFP/SFP+ - 1G/10G - IP Base - Wireless controller - managed- stackable

 

JL075A

 

Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot Switch

WS-C3850-24XU-E

Stackable 24 100M/1G/2.5G/5G/10G UPoE ports, 1 network module slot, 1100 W AC power supply 1RU

JL076A

Aruba 3810M 40G 8SR PoE+ 1-slot Switch

 

WS-C3850-24XU-S

Stackable 24 100M/1G/2.5G/5G/10G UPoE ports, 1 network module slot, 1100 W AC power supply 1RU

 

JL076A

 

Aruba 3810M 40G 8SR PoE+ 1-slot Switch

 

WS-C3850-24XU-L

Stackable 24 100M/1G/2.5G/5G/10G UPoE ports, 1 network module slot, 1100 W AC power supply 1RU

 

JL076A

 

Aruba 3810M 40G 8SR PoE+ 1-slot Switch

 

WS-C3850-32XS-E

Catalyst 3850 32-port SFP+ transceiver, 1 network module slot, support for up to 10 G SFP+, 715 W power supply

 

JL075A

 

Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot Switch

 

WS-C3850-32XS-S

Catalyst 3850 32-port SFP+ transceiver, 1 network module slot, support for up to 10 G SFP+, 715 W power supply.

 

JL075A

 

Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot Switch

 

WS-C3850-48F-E

 

Cisco Catalyst C3850-48P Switch Layer 3 - 48 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - IP service - managed- stackable

JL074A

Aruba 3810M 48G PoE+ 1-slot Switch

 

JL322A

Aruba 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch: HPE Aruba 2930M Campus Switch

 

WS-C3850-48F-S

 

Cisco Catalyst C3850-48F Switch Layer 3 - 48 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - IP Base - managed- stackable

JL074A

Aruba 3810M 48G PoE+ 1-slot Switch

 

JL322A

Aruba 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch: HPE Aruba 2930M Campus Switch

 

WS-C3850-48F-L

Cisco Catalyst C3850-48F Switch Layer 2- Access Layer - 48 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - LAN Base - managed- stackable

JL074A

Aruba 3810M 48G PoE+ 1-slot Switch

 

JL322A

Aruba 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch: HPE Aruba 2930M Campus Switch

 

WS-C3850-48P-L

Cisco Catalyst C3850-48P Switch Layer 2- Access Layer - 48 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - LAN Base - managed- stackable

 

JL074A

 

Aruba 3810M 48G PoE+ 1-slot Switch

 

WS-C3850-48P-S

Cisco Catalyst C3850-48P Switch Layer 3 - 48 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - IP Base - managed- stackable

 

JL074A

 

Aruba 3810M 48G PoE+ 1-slot Switch

 

WS-C3850-48P-E

Cisco Catalyst C3850-48P Switch Layer 3 - 48 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - IP service - managed- stackable

 

JL074A

 

Aruba 3810M 48G PoE+ 1-slot Switch

WS-C3850-48T-E

Cisco Catalyst C3850-48T Switch Layer 3 - 48 * 10/100/1000 Ethernet ports - IP service - managed- stackable

JL072A

Aruba 3810M 48G 1-slot Switch

 

WS-C3850-48T-S

Cisco Catalyst C3850-48T Switch Layer 3 - 48 * 10/100/1000 Ethernet ports - IP Base - managed- stackable

 

JL072A

 

Aruba 3810M 48G 1-slot Switch

WS-C3850-48T-L

Cisco Catalyst 3850 48 Port Data LAN Base

JL072A

Aruba 3810M 48G 1-slot Switch

 

WS-C3850-48U-E

 

Cisco Catalyst C3850-48U Switch Layer 3 - 48 * 10/100/1000 Ethernet UPOE ports - IP service - managed- stackable

JL074A

Aruba 3810M 48G PoE+ 1-slot Switch

 

JL322A

Aruba 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch: HPE Aruba 2930M Campus Switch

 

WS-C3850-48U-S

 

Stackable 48 10/100/1000 Cisco UPOE ports, 1 network module slot, 1100 W power supply

JL074A

Aruba 3810M 48G PoE+ 1-slot Switch

 

JL322A

Aruba 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch: HPE Aruba 2930M Campus Switch

 

WS-C3850-48U-L

Cisco Catalyst C3850-48U Switch Layer 2- Access Layer - 48 * 10/100/1000 Ethernet UPOE ports - LAN Base - managed- stackable

JL074A

Aruba 3810M 48G PoE+ 1-slot Switch

 

JL322A

Aruba 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch: HPE Aruba 2930M Campus Switch

 

 

WS-C3850-48XS-E

Standalone Cisco Catalyst 3850 Switch that supports SFP+ transceivers, 48 ports that support up to 10G, and 4 QSFP ports that support up to 40G, and 750 WAC front-to-back power supply. 1 RU.

 

 

JL075A

 

 

Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot Switch

WS-C3850-48XS-S

Cisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Base

JL075A

Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot Switch

 

 

WS-C3850-48XS-F-E

Standalone Cisco Catalyst 3850 Switch that supports SFP+ transceivers, 48 ports that support up to 10G, and 4 QSFP ports that support up to 40G, and 750WAC back-to-front power supply. 1 RU.

 

 

JL075A

 

 

Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot Switch

 

 

WS-C3850-48XS-F-S

Standalone Cisco Catalyst 3850 Switch that supports SFP+ transceivers, 48 ports that support up to 10G, and 4 QSFP ports that support up to 40G, and 750WAC back-to-front power supply. 1 RU.

 

 

JL075A

 

 

Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot Switch

So sánh Cisco SMB Switches và HPE Switches

Mã Cisco Switch

Mô tả

Mã HPE Switch

Mô Tả

SF110-16

Cisco SF110-16 16-Port 10/100 Switch

J9662A

HP 1410-16 Switch

SF110-24

Cisco SF110-24 24-Port 10/100 Switch

J9663A

HP 1410-24 Switch

SF110D-05

Cisco SF110D-05 - 5-Port 10/100 Desktop Switch

J9661A

HP 1410-8 Switch

SF110D-08

Cisco SF110D-08 8-port 10/100 Desktop Switch

J9661A

HP 1410-8 Switch

SF110D-08HP

Cisco SF110D-08P 8-port 10/100 PoE Desktop Switch

JH330A

HPE 1420 8G PoE+ (64W) Switch

SF110D-16

Cisco SF110D-16 16-port 10/100 Desktop Switch

J9662A

HP 1410-16 Switch

 

SF110D-16HP

 

Cisco SF110D-16P 16-port 10/100 PoE Desktop Switch

JH330A

HPE 1420 8G PoE+ (64W) Switch

JH019A

HP 1420-24G-PoE+ (124W) Switch

SG110-16HP

Cisco SG110-16HP 16-Port PoE Gigabit Switch

JH019A

HP 1420-24G-PoE+ (124W) Switch

 

SG110-24

Cisco SG110-24 24-port Gigabit Switch + 2 Mini GBIC Ports 1U

JH017A

HP 1420-24G-2SFP Switch

JH018A

HP 1420-24G-2S Switch

SG110-24HP

Cisco SG110-24HP 24-Port PoE Gigabit Switch

JH019A

HP 1420-24G-PoE+ (124W) Switch

 

SG110D-05

 

Cisco SG110D-05 5-port Gigabit Desktop Switch

JH327A

HPE 1420 5G Switch

JH407A

HPE 1405 5G v3 Switch: HPE SBN 1405 GE Desktop Switch

 

SG110D-08

 

Cisco SG110D-08 8-Port Gigabit Switch

JH329A

HPE 1420 8G Switch

JH408A

HPE 1405 8G v3 Switch: HPE SBN 1405 GE Desktop Switch

SG110D-08HP

Cisco SG110D-08P 8-Port Gigabit PoE Switch

JH330A

HPE 1420 8G PoE+ (64W) Switch


SSS Việt Nam – Cung cấp các sản phẩm Switch Cisco và HPE/Aruba switch chính hãng, hàng đầu tại Việt Nam

Sau hơn 10 năm hoạt động, SSS Việt Nam đã tạo được chỗ vị trí vững chắc trên thị trường. Khẳng định tên tuổi thông qua những sản phẩm chất lượng, giá tốt đến với khách hàng. Trở thành đối tác tin cậy của rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Sản phẩm nổi bật của Cisco như Switch Cisco, Router Cisco, Firewall Cisco, Module quang Cisco... Sản phẩm nổi bật của HPE/Aruba như Switch HPE/Aruba, Server HPE, Wifi HPE/Aruba, Module quang HPE... 

Tất cả những sản phẩm do SSS Việt Nam cung cấp trên thị trường đều cam kết chính hãng, bảo hành 01 năm toàn cầu. Kèm theo đó là dịch vụ hỗ trợ 24/7 cho khách hàng sau mua tốt nhất. Đến với SSS Việt Nam, bạn sẽ  được trải nghiệm một dịch vụ bán hàng chuyên nghiệp, tận tình và hài lòng nhất.

Liên hệ ngay bộ phận bán hàng để được tư vấn giá tốt nhất.

Hotline: 0982.82.59.82


Cisco, Aruba

Tin liên quan

 • Cisco Outdoor WiFi 6 AP Catalyst 9124 vs. Aironet 1570 vs. Aironet 1560
 • Sự khác biệt của Switch quản lý và Switch không quản lý là gì?
 • 10 tác nhân ảnh hưởng đến tốc độ sóng Wifi nhà bạn
 • Cisco SMB 350X Switches Vs. 550X Switches
 • Bộ chuyển mạch Layer 3 so với Bộ định tuyến: Bộ chuyển mạch Layer 3 có thể thay thế bộ định tuyến không?
 • TUYỂN DỤNG THÁNG 9/2021: Nhân Viên kỹ thuật, hỗ trợ bán hàng (Pre Sales)
 • TUYỂN DỤNG THÁNG 9/2021: Nhân Viên Kinh Doanh Phân Phối
 • Nên chuyển đổi thiết bị chuyển mạch cũ sang Switch Cisco Catalyst 1000 Series?
 • Giới Thiệu Về Dòng Sản Phẩm Aruba Outdoor 802.11ac
 • Chương Trình Khuyến Mại Chào Mừng Ngày Quốc Khánh 02-09
 • Tính Bền Bỉ Và Khả Năng Mở Rộng Của Aruba 2930M
 • Tổng quan dòng sản phẩm Switch Cisco Catalyst C1000 | Models 8-port – 16-port
 • THIẾT BỊ PHÁT SÓNG WI-FI THEO CHUẨN WI-FI 6E: CÔNG NGHỆ MỚI CẢI THIỆN HẠ TẦNG IOT CÔNG NGHỆP
 • Giải pháp Wifi Mesh với Cisco Meraki và Aruba
 • Tìm hiểu về Router và các chức năng quan trọng của chúng trong hệ thống mạng
 • Lưu ý quan trọng khi lựa chọn thiết bị Switch Ethernet cho doanh nghiệp
 • Tìm hiểu về ứng dụng của Module quang và converter quang
 • Vai trò của các thiết bị mạng trong hạ tầng mạng như thế nào?
 • So sánh Core Switch và Access Switch của Cisco
 • Ra mắt Aruba 630 Series APs - Thiết bị phát sóng WI-FI theo chuẩn WI-FI 6E
 • Tại sao cần nâng cấp Cisco Catalyst 1000
 • Switch Layer 3 sở hữu những tính năng vượt trội nào so với Switch Layer 2?
 • 4 sai lầm khi chọn mua AP(Access Point) bạn cần phải biết
 • Những thông số quan trọng cần chú ý khi chọn thiết bị Switch mạng
 • Làm thế nào để Phân biệt Thông số kỹ thuật trên mã SKU của Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst?