1. BẢO HÀNH

Quy định về bảo hành
  • Sản phẩm được bảo hãnh miễn phi nếu sản phầm đó cỏn thời hạn bảo hành được tinh kể từ ngày giao hảng, sản phảm được bảo hành trong thời hạn bảo hành ghi trẽn sổ bảo hành, tem bảo hành vả theo quy định của từng hãng sản xuất tất cả các sự cố vể mặt kỹ thuật.
  • Có phiếu bảo hành và tem bảo hành của công ty hoặc nhà phân phối, hãng trên sản phẩm.
Những trường hợp không được bảo hành
  • Sản phẩm đã hết thời hạn bảo hành hoặc mất Phiếu bào hành.
  • Số mả vạch, số Serial trẽn sản phẩm không xác định được hoậc sai so vói Phiếu bảo hãnh.
  • Tự ý tháo dở. sửa chửa bời các cá nhân hoặc kỹ thuật viên không phải là nhân viên Trần Lê
  • Sản phầm bị cháy nổ hay hỏng hóc do tác động cơ học. biến dạng, roi, vỡ. va đập, bị xước, bị hỏng do ầm ướt, hoen rỉ. chảy nước, động vật xâm nhập vảo, thiên tai, hoả hoạn, sử dụng sai điện áp quy định.
  • Phiếu bảo hành, tem bảo hành bị rách, không còn tem bảo hành, tem bảo hành dán đè, hoặc tem bảo hành bị sửa đổi (kế cả tem bảo hành gốc).
  • Bảo hành không bao gồm vận chuyển hảng và giao hảng.
 
2. BẢO TRÌ
Bào tri, bảo dưỡng: Bao gồm lau chùi sàn phảm, quét virus, cài đật các chương trinh, quét bụi bên trong, sửa chửa những hỏng hóc nhò có thẻ sửa được (không bao gồm thay thé thiết bị). Thời gian bảo tri. bảo dưỡng tùy thuộc vảo sự thỏa thuận giữa Trần Lê vá Khách hảng.
 
3. ĐỊA ĐIỂM BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ
Trong hợp dồng, biên bản bàn giao, phiếu bảo hành mà không ghi thỏa thuận bảo hãnh tại địa chỉ khách hàng dã đăng ký hoậc tại Vtcstore.vn thi tất cả các sản phẩm được bảo hành tại Trung tám bảo hành của Hãng. Quý khách có thế liên hệ với nhân viên TTBH Trần Lê để được hướng dẫn thêm thông tin (nếu cần).