XPS-2200 Cisco Catalyst 3560-X eXpandable Power System

XPS-2200

  • Model:XPS-2200 Cisco Catalyst 3560-X eXpandable Power System
  • Giá bán:29.900.000 VNĐ (Giá chưa bao gồm VAT)
  • Mô tả: Cisco Catalyst 3560-X Series eXpandable Power System (XPS) XPS-2200 eXpandable Power System 2200
  • Thêm vào giỏ hàng Nhận báo giá

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Overview (XPS-2200)

Cisco expandable Power System (XPS) for the Catalyst 3560-X Series - XPS-2200 eXpandable Power System 2200 for Cisco 3560X

XPS-2200 Document:

Specification (XPS-2200)

Cisco Catalyst 3560-X Series eXpandable Power System (XPS) XPS-2200 eXpandable Power System 2200