AIR-ANT2524DW-R Cisco Antennas - Dual Band

AIR-ANT2524DW-R

  • Model:AIR-ANT2524DW-R Cisco Antennas - Dual Band
  • Giá bán:483.000 VNĐ (Giá chưa bao gồm VAT)
  • Mô tả: Cisco AIR-ANT2524DW-R 2.4 GHz 2 dBi/5 GHz 4 dBi Dipole Ant., White, RP-TNC
  • Thêm vào giỏ hàng Nhận báo giá

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Overview (AIR-ANT2524DW-R)

Antennas - Dual Band - Cisco AIR-ANT2524DW-R , 2.4 GHz 2 dBi/5 GHz 4 dBi Dipole Ant., White, RP-TNC

AIR-ANT2524DW-R Document:

Specification (AIR-ANT2524DW-R)

Cisco AIR-ANT2524DW-R 2.4 GHz 2 dBi/5 GHz 4 dBi Dipole Ant., White, RP-TNC