Sản phẩm trên 1 trang:

JL627A

Tình trạng: Liên Hệ

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 8325-32C 32-PORT 100G QSFP+/QSFP28 BACK-TO-FRONT 6 FANS AND 2 PSU BUNDLE (JL627A)

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

JL626A

Tình trạng: Liên Hệ

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 8325-32C 32-PORT 100G QSFP+/QSFP28 FRONT-TO-BACK 6 FANS AND 2 PSU BUNDLE (JL626A)

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

JL625A

Tình trạng: Liên Hệ

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 8325-48Y8C 48P 25G SFP/+/28 8P 100G QSFP+/28 BACK-TO-FRONT 6 FANS AND 2 PSU BUNDLE (JL625A)

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

JL624A

Tình trạng: Liên Hệ

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 8325-48Y8C 48P 25G SFP/+/28 8P 100G QSFP+/28 FRONT-TO-BACK 6 FANS AND 2 PSU BUNDLE (JL624A)

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: Vui lòng liên hệ