Sản phẩm trên 1 trang:

JL579A

Tình trạng: Liên Hệ

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 8320 32P 40G QSFP+ WITH X472 5 FANS 2 POWER SUPPLY SWITCH BUNDLE (JL579A)

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

JL479A

Tình trạng: Liên Hệ

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 8320 48P 10G SFP/SFP+ AND 6P 40G QSFP+ WITH X472 5 FANS 2 POWER SUPPLY SWITCH BUNDLE (JL479A)

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: Vui lòng liên hệ