Sản phẩm trên 1 trang:

JL075A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 3810M 16SFP+ 2-SLOT SWITCH (JL075A)

Xem chi tiết >>

Giá List: 282.762.000 VNĐ

Giá bán: 141.381.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JL071A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 3810M 24G 1-SLOT SWITCH (JL071A)

Xem chi tiết >>

Giá List: 105.248.000 VNĐ

Giá bán: 52.624.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JL073A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 3810M 24G POE+ 1-SLOT SWITCH (JL073A)

Xem chi tiết >>

Giá List: 114.333.000 VNĐ

Giá bán: 57.155.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JL076A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 3810M 40G 8 HPE SMART RATE POE+ 1-SLOT SWITCH (JL076A)

Xem chi tiết >>

Giá List: 253.897.000 VNĐ

Giá bán: 126.960.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JL072A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 3810M 48G 1-SLOT SWITCH (JL072A)

Xem chi tiết >>

Giá List: 153.732.000 VNĐ

Giá bán: 76.866.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JL074A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 3810M 48G POE+ 1-SLOT SWITCH (JL074A)

Xem chi tiết >>

Giá List: 174.317.000 VNĐ

Giá bán: 87.170.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng