Sản phẩm trên 1 trang:

JL322A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2930M 48G POE+ 1-SLOT SWITCH

Xem chi tiết >>

Giá List: 155.204.000 VNĐ

Giá bán: 77.602.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

R0M68A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2930M 24 SMART RATE POE CLASS 6 1-SLOT SWITCH

Xem chi tiết >>

Giá List: 306.222.000 VNĐ

Giá bán: 153.111.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JL324A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2930M 24 HPE SMART RATE POE+ 1-SLOT SWITCH

Xem chi tiết >>

Giá List: 278.990.000 VNĐ

Giá bán: 139.495.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JL319A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2930M 24G 1-SLOT SWITCH

Xem chi tiết >>

Giá List: 77.602.000 VNĐ

Giá bán: 38.801.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JL320A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2930M 24G POE+ 1-SLOT SWITCH (JL320A)

Xem chi tiết >>

Giá List: 84.433.000 VNĐ

Giá bán: 42.205.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

R0M67A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2930M 40G 8 SMART RATE POE CLASS 6 1-SLOT SWITCH (R0M67A)

Xem chi tiết >>

Giá List: 290.835.000 VNĐ

Giá bán: 145.406.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JL323A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2930M 40G 8 HPE SMART RATE POE+ 1-SLOT SWITCH

Xem chi tiết >>

Giá List: 252.057.000 VNĐ

Giá bán: 126.040.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JL321A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2930M 48G 1-SLOT SWITCH (JL321A)

Xem chi tiết >>

Giá List: 130.617.000 VNĐ

Giá bán: 65.320.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng