Sản phẩm trên 1 trang:

JL259A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2930F 24G 4SFP SWITCH

Xem chi tiết >>

Giá List: 49.427.000 VNĐ

Giá bán: 24.725.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JL253A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2930F 24G 4SFP+ SWITCH (JL253A)

Xem chi tiết >>

Giá List: 78.269.000 VNĐ

Giá bán: 39.146.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JL261A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2930F 24G POE+ 4SFP SWITCH

Xem chi tiết >>

Giá List: 65.941.000 VNĐ

Giá bán: 32.982.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JL255A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2930F 24G POE+ 4SFP+ SWITCH

Xem chi tiết >>

Giá List: 94.760.000 VNĐ

Giá bán: 47.380.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JL260A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2930F 48G 4SFP SWITCH (JL260A)

Xem chi tiết >>

Giá List: 86.503.000 VNĐ

Giá bán: 43.240.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JL264A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2930F 48G POE+ 4SFP+ TAA-COMPLIANT SWITCH

Xem chi tiết >>

Giá List: 115.368.000 VNĐ

Giá bán: 57.684.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JL557A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2930F 48G POE+ 4SFP 740W SWITCH

Xem chi tiết >>

Giá List: 166.934.000 VNĐ

Giá bán: 83.467.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JL262A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2930F 48G POE+ 4SFP SWITCH

Xem chi tiết >>

Giá List: 115.368.000 VNĐ

Giá bán: 57.684.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JL558A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2930F 48G POE+ 4SFP+ 740W SWITCH

Xem chi tiết >>

Giá List: 199.249.000 VNĐ

Giá bán: 99.636.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JL256A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2930F 48G POE+ 4SFP+ SWITCH (JL256A)

Xem chi tiết >>

Giá List: 144.164.000 VNĐ

Giá bán: 72.082.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JL258A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2930F 8G POE+ 2SFP+ SWITCH (JL258A)

Xem chi tiết >>

Giá List: 38.755.000 VNĐ

Giá bán: 19.377.500 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng