Sản phẩm trên 1 trang:

JL354A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2540 24G 4SFP+ SWITCH

Xem chi tiết >>

Giá List: 69.736.000 VNĐ

Giá bán: 34.868.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JL356A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2540 24G POE+ 4SFP+ SWITCH

Xem chi tiết >>

Giá List: 84.272.000 VNĐ

Giá bán: 42.136.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JL355A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2540 48G 4SFP+ SWITCH

Xem chi tiết >>

Giá List: 102.580.000 VNĐ

Giá bán: 51.290.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JL357A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2540 48G POE+ 4SFP+ SWITCH (JL357A)

Xem chi tiết >>

Giá List: 128.179.000 VNĐ

Giá bán: 64.101.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng