Sản phẩm trên 1 trang:

JW183A

Tình trạng: Liên Hệ

Mô tả: Thiết bị thu phát sóng không dây Aruba AP-228 FIPS/TAA-compliant 802.11ac Dual 3x3:3 Radio 6xRPSMA Connectors Indoor Hardened AP

Xem chi tiết >>

Giá List: 40.273.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

JW247A

Tình trạng: Liên Hệ

Mô tả: Thiết bị phát sóng không dây Aruba Instant IAP-228 (RW) FIPS/TAA 802.11n/ac Dual 3x3:3 Radio 6xRPSMA Cnctr Indoor Hardened AP

Xem chi tiết >>

Giá List: 50.600.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

JZ152A

Tình trạng: Liên Hệ

Mô tả: THiết bị phát sóng không dây Aruba AP-318 (RW) Indoor Hardened 11ac AP

Xem chi tiết >>

Giá List: 46.000.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

JX973A

Tình trạng: Liên hệ

Mô tả: Thiết bị thu phát sóng không dây Aruba AP-367 (RW) Outdoor AP

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

JX966A

Tình trạng: Liên hệ

Mô tả: Thiết bị thu phát sóng không dây Aruba AP-365 (RW) Outdoor AP

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

JZ162A

Tình trạng: Liên hệ

Mô tả: Thiết bị thu phát sóng không dây Aruba AP-374 (RW) Outdoor 11ac AP

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

JZ172A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị thu phát sóng không dây Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

JZ182A

Tình trạng: Liên hệ

Mô tả: Aruba AP-377 (RW) Outdoor 11ac AP

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

R3P70A

Tình trạng: Liên hệ

Mô tả: Thiết bị thu phát sóng không dây Aruba AP-375EX (RW) Outdoor 11ac Hazloc AP

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

R3P93A

Tình trạng: Liên hệ

Mô tả: Thiết bị thu phát sóng không dây Aruba AP-375EX (RW) Outdoor 11ac Hazloc AP

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: Vui lòng liên hệ