Sản phẩm trên 1 trang:

AP-207

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị thu phát sóng không dây Aruba AP-207

Xem chi tiết >>

Giá List: 10.649.000 VNĐ

Giá bán: 5.313.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

IAP-207

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị thu phát sóng không dây Aruba IAP-207

Xem chi tiết >>

Giá List: 10.649.000 VNĐ

Giá bán: 5.313.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AP-303

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị thu phát sóng không dây Aruba AP-303

Xem chi tiết >>

Giá List: 10.649.000 VNĐ

Giá bán: 5.313.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AP-303P

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị thu phát sóng không dây Aruba AP-303P

Xem chi tiết >>

Giá List: 13.340.000 VNĐ

Giá bán: 6.670.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AP-314

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị thu phát sóng không dây Aruba AP-314

Xem chi tiết >>

Giá List: 26.818.000 VNĐ

Giá bán: 13.409.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AP-315

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị thu phát sóng không dây Aruba AP-315

Xem chi tiết >>

Giá List: 26.818.000 VNĐ

Giá bán: 13.409.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

IAP-314

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị thu phát sóng không dây Aruba IAP-314

Xem chi tiết >>

Giá List: 26.818.000 VNĐ

Giá bán: 13.409.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

IAP-315

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị thu phát sóng không dây Aruba IAP-315

Xem chi tiết >>

Giá List: 26.818.000 VNĐ

Giá bán: 13.409.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JW184A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị thu phát sóng không dây Aruba AP-324 802.11n/ac 4x4:4 MU-MIMO Dual Radio Antenna Connectors AP

Xem chi tiết >>

Giá List: 37.582.000 VNĐ

Giá bán: 18.791.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JW186A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị thu phát sóng không dây Aruba AP-325 802.11n/ac 4x4:4 MU-MIMO Dual Radio Integrated Antenna AP

Xem chi tiết >>

Giá List: 37.582.000 VNĐ

Giá bán: 18.791.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JW319A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị thu phát sóng không dây Aruba Instant IAP-324 (RW) 802.11n/ac Dual 4x4:4 MU-MIMO Radio Antenna Connectors AP

Xem chi tiết >>

Giá List: 37.582.000 VNĐ

Giá bán: 18.791.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JW325A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị thu phát sóng không dây Aruba Instant IAP-325 (RW) 802.11n/ac Dual 4x4:4 MU-MIMO Radio Integrated Antenna AP

Xem chi tiết >>

Giá List: 37.582.000 VNĐ

Giá bán: 18.791.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JW799A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị thu phát sóng không dây Aruba AP-334 802.11n/ac 4x4:4 MU-MIMO Dual Radio Antenna Connectors 2.5+1 GbE AP

Xem chi tiết >>

Giá List: 45.655.000 VNĐ

Giá bán: 22.816.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JW801A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị thu phát sóng không dây Aruba AP-335 802.11n/ac 4x4:4 MU-MIMO Dual Radio Integrated Antenna 2.5+1 GbE AP

Xem chi tiết >>

Giá List: 45.655.000 VNĐ

Giá bán: 22.816.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JW817A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị thu phát sóng không dây Aruba Instant IAP-334 (RW) 802.11n/ac Dual 4x4:4 MU-MIMO Radio Antenna Connectors 2.5+1 GbE AP

Xem chi tiết >>

Giá List: 45.655.000 VNĐ

Giá bán: 22.816.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JW823A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị thu phát sóng không dây Aruba Instant IAP-335 (RW) 802.11n/ac Dual 4x4:4 MU-MIMO Radio Integrated Antenna 2.5+1 GbE AP

Xem chi tiết >>

Giá List: 45.655.000 VNĐ

Giá bán: 22.816.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JZ021A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị thu phát sóng không dây Aruba AP-344 (RW) Unified AP

Xem chi tiết >>

Giá List: 37.582.000 VNĐ

Giá bán: 18.791.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JZ031A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị thu phát sóng không dây Aruba AP-345 (RW) Unified AP

Xem chi tiết >>

Giá List: 37.582.000 VNĐ

Giá bán: 18.791.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Q9H57A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị thu phát sóng không dây Aruba AP-514 (RW) Unified AP

Xem chi tiết >>

Giá List: 29.509.000 VNĐ

Giá bán: 14.743.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Q9H62A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị thu phát sóng không dây Aruba AP-515 (RW) Unified AP

Xem chi tiết >>

Giá List: 29.509.000 VNĐ

Giá bán: 14.743.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JZ331A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị thu phát sóng không dây Aruba AP-534 (RW) Unified AP

Xem chi tiết >>

Giá List: 40.273.000 VNĐ

Giá bán: 20.125.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JZ336A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị thu phát sóng không dây Aruba AP-535 (RW) Unified AP

Xem chi tiết >>

Giá List: 40.273.000 VNĐ

Giá bán: 20.125.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JZ356A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị thu phát sóng không dây Aruba AP-555 (RW) Unified AP

Xem chi tiết >>

Giá List: 51.060.000 VNĐ

Giá bán: 25.530.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng