Sản phẩm trên 1 trang:

JH407A

Tình trạng: Liên Hệ

Mô tả: Thiêt bị chuyển mạch HPE OfficeConnect 1405 5G v3 Switch

Xem chi tiết >>

Giá List: 1.633.000 VNĐ

Giá bán: 897.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JH408A

Tình trạng: Liên Hệ

Mô tả: Thiêt bị chuyển mạch HPE OfficeConnect 1405 8G v3 Switch

Xem chi tiết >>

Giá List: 2.254.000 VNĐ

Giá bán: 1.239.700 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JH016A

Tình trạng: Liên Hệ

Mô tả: Thiêt bị chuyển mạch HPE OfficeConnect 1420 16G Switch

Xem chi tiết >>

Giá List: 4.807.000 VNĐ

Giá bán: 2.645.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JH017A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiêt bị chuyển mạch HPE OfficeConnect 1420 24G 2SFP Switch

Xem chi tiết >>

Giá List: 7.498.000 VNĐ

Giá bán: 4.123.900 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JH018A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiêt bị chuyển mạch HPE OfficeConnect 1420 24G 2SFP+ Switch

Xem chi tiết >>

Giá List: 12.903.000 VNĐ

Giá bán: 7.096.650 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JH019A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiêt bị chuyển mạch HPE OfficeConnect 1420 24G PoE+ (124W) Switch

Xem chi tiết >>

Giá List: 11.845.000 VNĐ

Giá bán: 6.514.750 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JG708B

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiêt bị chuyển mạch HPE OfficeConnect 1420 24G Switch

Xem chi tiết >>

Giá List: 5.635.000 VNĐ

Giá bán: 3.099.250 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JH328A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect 1420 5G PoE+ (32W) Switch

Xem chi tiết >>

Giá List: 3.749.000 VNĐ

Giá bán: 2.061.950 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JH327A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect 1420 5G Switch

Xem chi tiết >>

Giá List: 1.311.000 VNĐ

Giá bán: 719.900 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JH330A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect 1420 8G PoE+ (64W) Switch

Xem chi tiết >>

Giá List: 5.911.000 VNĐ

Giá bán: 3.249.900 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JH329A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect 1420 8G Switch

Xem chi tiết >>

Giá List: 1.886.000 VNĐ

Giá bán: 1.037.300 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JG913A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect 1620 24G Switch

Xem chi tiết >>

Giá List: 8.050.000 VNĐ

Giá bán: 4.427.500 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JG914A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect 1620 48G Switch

Xem chi tiết >>

Giá List: 16.123.000 VNĐ

Giá bán: 8.867.650 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

J9983A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect 1820 24G PoE+ (185W) Switch

Xem chi tiết >>

Giá List: 15.341.000 VNĐ

Giá bán: 8.437.550 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

J9984A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiêt bị chuyển mạch HPE OfficeConnect 1820 48G PoE+ (370W) Switch

Xem chi tiết >>

Giá List: 25.829.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

J9981A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect 1820 48G Switch

Xem chi tiết >>

Giá List: 18.561.000 VNĐ

Giá bán: 10.208.550 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

J9982A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect 1820 8G PoE+ (65W) Switch

Xem chi tiết >>

Giá List: 8.602.000 VNĐ

Giá bán: 4.731.100 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

J9979A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect 1820 8G Switch

Xem chi tiết >>

Giá List: 4.002.000 VNĐ

Giá bán: 2.201.100 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JL172A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect 1850 24G 2XGT PoE+ 185W Switch

Xem chi tiết >>

Giá List: 26.082.000 VNĐ

Giá bán: 14.345.100 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JL170A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect 1850 24G 2XGT Switch

Xem chi tiết >>

Giá List: 22.609.000 VNĐ

Giá bán: 12.434.950 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JL173A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect 1850 48G 4XGT PoE+ 370W Switch

Xem chi tiết >>

Giá List: 53.820.000 VNĐ

Giá bán: 29.601.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JL171A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect 1850 48G 4XGT Switch

Xem chi tiết >>

Giá List: 40.365.000 VNĐ

Giá bán: 22.200.750 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JL169A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect 1850 6XGT and 2XGT/SPF+ Switch

Xem chi tiết >>

Giá List: 34.960.000 VNĐ

Giá bán: 19.228.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JL385A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect 1920S 24G 2SFP PoE+ 370W Switch

Xem chi tiết >>

Giá List: 29.578.000 VNĐ

Giá bán: 16.267.900 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JL384A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect 1920S 24G 2SFP PPoE+ 185W Switch

Xem chi tiết >>

Giá List: 22.609.000 VNĐ

Giá bán: 12.434.950 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng