Sản phẩm trên 1 trang:

C9300-24T-E

Tình trạng: Xin vui lòng liên hệ

Mô tả: Catalyst 9300 24-port modular uplinks data only, Network Essentials

Xem chi tiết >>

Giá List: 107.870.000 VNĐ

Giá bán: 53.935.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9300-24T-A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9300 24-port modular uplinks data only, Network Advantage

Xem chi tiết >>

Giá List: 107.870.000 VNĐ

Giá bán: 53.935.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9300-24P-A

Tình trạng: Xin vui lòng liên hệ

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9300 24-port modular uplinks PoE+, Network Advantage

Xem chi tiết >>

Giá List: 126.730.000 VNĐ

Giá bán: 63.365.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9300-24P-E

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9300 24-port modular uplinks PoE+, Network Essentials

Xem chi tiết >>

Giá List: 126.730.000 VNĐ

Giá bán: 63.365.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9300-24U-E

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9300 24-port modular uplinks UPOE, Network Essentials

Xem chi tiết >>

Giá List: 138.460.000 VNĐ

Giá bán: 69.230.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9300-24U-A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9300 24-port modular uplinks UPOE, Network Advantage

Xem chi tiết >>

Giá List: 138.460.000 VNĐ

Giá bán: 69.230.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9300-24UX-E

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9300 24-port modular uplinks mGig UPOE, Network Essentials

Xem chi tiết >>

Giá List: 376.165.000 VNĐ

Giá bán: 188.071.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9300-24UX-A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9300 24-port modular uplinks mGig UPOE, Network Advantage

Xem chi tiết >>

Giá List: 408.342.000 VNĐ

Giá bán: 204.171.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9300-48P-E

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9300 48-port modular uplinks PoE+, Network Essentials

Xem chi tiết >>

Giá List: 218.270.000 VNĐ

Giá bán: 109.135.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9300-48P-A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9300 48-port modular uplinks PoE+, Network Advantage

Xem chi tiết >>

Giá List: 218.270.000 VNĐ

Giá bán: 109.135.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9300-48T-A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9300 48-port modular uplinks data only, Network Advantage

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 91.540.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9300-48T-E

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9300 48-port modular uplinks data only, Network Essentials

Xem chi tiết >>

Giá List: 183.080.000 VNĐ

Giá bán: 91.540.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9300-48U-A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9300 48-port modular uplinks UPOE, Network Advantage

Xem chi tiết >>

Giá List: 241.730.000 VNĐ

Giá bán: 120.865.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9300-48U-E

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9300 48-port modular uplinks UPOE, Network Essentials

Xem chi tiết >>

Giá List: 241.730.000 VNĐ

Giá bán: 120.865.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9300-48UN-A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9300 48-port modular uplinks 5G UPOE, Network Advantage

Xem chi tiết >>

Giá List: 459.586.000 VNĐ

Giá bán: 229.793.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9300-48UN-E

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9300 48-port modular uplinks 5G UPOE, Network Essnentials

Xem chi tiết >>

Giá List: 398.636.000 VNĐ

Giá bán: 199.318.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9300-48UXM-A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9300 48-port modular uplinks 2.5G (12 mGig) UPOE, Network Advantage

Xem chi tiết >>

Giá List: 466.785.000 VNĐ

Giá bán: 233.381.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9300-48UXM-E

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9300 48-port modular uplinks 2.5G (12 mGig) UPOE, Network Essentials

Xem chi tiết >>

Giá List: 386.285.000 VNĐ

Giá bán: 193.131.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng