Sản phẩm trên 1 trang:

C9200-24T-A

Tình trạng: Liên hệ

Mô tả: Cisco C9200-24T-A Catalyst 9200 24 Port 10/100/1000 Data Switch, Network Advantage

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 56.281.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9200-24T-E

Tình trạng: Liên hệ

Mô tả: Cisco C9200-24T-E Catalyst 9200 24 Port 10/100/1000 Data Switch, Network Essentials.

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 40.181.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9200-24P-A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Switch Cisco C9200-24P-A Catalyst 9200 24 Port 10/100/1000 PoE+ 370W, Network Advantage

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 64.308.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9200-24P-E

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Switch Cisco C9200-24P-E Catalyst 9200 24 Port 10/100/1000 PoE+ 370W, Network Essentials

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 48.208.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9200-48P-A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: C9200-48P-A Switch Cisco Catalyst 9200 48 Port PoE+ 740W, Network Advantage

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 129.904.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9200-48P-E

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: C9200-48P-E Switch Cisco Catalyst 9200 48 Port PoE+ 740W, Network Essentials

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 99.429.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9200-48T-A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Cisco C9200-48T-A Catalyst 9200 48 Port 10/100/1000 Data Switch, Network Advantage

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 99.797.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9200-48T-E

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Cisco C9200-48T-E Catalyst 9200 48 Port 10/100/1000 Data Switch, Network Essentials

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 69.322.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9200L-24T-4G-A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: C9200L-24T-4G-A Switch Cisco Catalyst 9200L 24 Port Data, 4x1G uplink, Network Advantage

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 48.576.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9200L-24T-4G-E

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: C9200L-24T-4G-A Switch Cisco Catalyst 9200L 24 Port Data, 4x1G uplink, Network Essentials

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 32.476.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9200L-48T-4G-A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: C9200L-48T-4G-A Switch Cisco Catalyst 9200L 48 Port Data, 4x1G uplink, Network Advantage

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 87.285.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9200L-48P-4G-A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: C9200L-48P-4G-A Switch Cisco Catalyst 9200L 48 Port PoE+, 4x1G uplink, Network Advantage

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 121.003.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9200L-48P-4G-E

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: C9200L-48P-4G-E Switch Cisco Catalyst 9200L 48 Port PoE+, 4x1G uplink, Network Essentials

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 90.528.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9200L-24T-4X-A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: C9200L-24T-4X-A Switch Cisco Catalyst 9200L 24 Port Data, 4x10G uplink, Network Advantage

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 68.264.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9200L-24T-4X-E

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Switch Cisco C9200L-24T-4X-E Catalyst 9200L 24 Port 10/100/1000 Data, 4x10G uplink, Network Essentials

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 52.164.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9200L-24P-4X-E

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Switch Cisco C9200L-24P-4X-A Catalyst 9200L 24 Port 10/100/1000 PoE+ 370W, 4x10G uplink, Network Essentials

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 63.388.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9200L-48T-4X-A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: C9200L-48T-4X-A Switch Cisco Catalyst 9200L 24 Port Data, 4x10G uplink, Network Advantage

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 106.950.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9200L-24P-4G-A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Switch Cisco C9200L-24P-4G-A Catalyst 9200L 24 Port 10/100/1000 PoE+ 370W, 4x1G uplink, Network Advantage

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 59.846.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9200L-24P-4G-E

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Switch Cisco C9200L-24P-4G-E Catalyst 9200L 24 Port 10/100/1000 PoE+ 370W, 4x1G uplink, Network Essentials

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 43.746.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng