Sản phẩm trên 1 trang:

MGBBX1

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: – MGBBX1-AO - SFP (mini-GBIC) - Data Networking - Optical Network - 1 x LC 1000Base-X Network Interfaces / Ports Details - Optical Fiber - Single-mode - Gigabit Ethernet - 1000Base-X Network Technology

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 4.319.630 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

MFEBX1

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: MFEBX1-AO - SFP - Data Networking - Optical Network - 1 x LC 100Base-X Network Interfaces / Ports Details - Optical Fiber - 9/125 µm Fiber Optic Cable Standard - Single-mode - Fast Ethernet

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 2.421.900 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

GLC-SX-MMD=

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả:

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 11.960.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

MGBSX1

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: – MGBSX1 - SFP (mini-GBIC) - Data Networking - 1 x LC 1000Base-SX Interfaces / Ports Details - Optical Fiber - 62.5/125 µm Fiber Optic Cable Standard - 50/125 µm Fiber Optic Cable Standard

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 1.604.020 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

MFELX1

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: – MFELX1-AO - SFP - Data Networking - Optical Network - 1 x LC Duplex 100Base-LX Network Interfaces / Ports Details - Optical Fiber - 9/125 µm Fiber Optic Cable Standard - Single-mode - Fast

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 2.438.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng