Sản phẩm trên 1 trang:

WAP121

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: 02.11n - 300 Mbit/s Wireless Transmission Speed - Ethernet - Fast Ethernet - 1 Network (RJ-45) Ports - No VGA - No HDMI - No USB - No

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 1.585.850 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WAP321-E-K9

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: – 3000 Product Series - WAP321 - Wireless Access Point - IEEE 802.11n - 300 Mbit/s Wireless Transmission Speed - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - 1 Network (RJ-45) Ports - No VGA - No HDMI

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 2.493.660 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WAP371-E-K9

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: – 500 Product Series - WAP371 - Wireless Access Point - IEEE 802.11ac - 1.27 Gbit/s Wireless Transmission Speed - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - 1 Network (RJ-45) Ports - No VGA - No HDMI

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 3.578.800 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WAP551-E-K9

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: – WAP551 - Wireless Access Point - IEEE 802.11n - Desktop - 90 Day Limited Warranty - 2.40 GHz ISM Maximum Frequency - 5 GHz UNII Maximum Frequency - IEEE 802.11n - Guest Access

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 3.696.100 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WAP150-E-K9

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: – WAP150 - Wireless Access Point - IEEE 802.11ac - 2.46 GHz Frequency Band - 5.83 GHz Frequency Band - 1.20 Gbit/s Wireless Transmission Speed - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - No PoE

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 2.350.140 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WAP571-E-K9

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: – WAP571 - IEEE 802.11ac - 5 GHz Frequency Band - 2.40 GHz Frequency Band - 6 Total Number of Antennas - 6 Internal Antennas - 1.90 Gbit/s Wireless Transmission Speed - Ethernet - Fast Ethernet

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 4.772.500 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng