Sản phẩm trên 1 trang:

SLM224GT-EU

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: - SF200-24 24-Port 10/100, 2 Combo Mini-GBIC - Tổng số cổng : 26

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

SLM224PT-EU

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: - SF200-24P 24-Port 10/100 PoE Smart Switch - Power Dedicated to PoE: 100W - Number of Ports That Support PoE: 12

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

SLM2016T-EU

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: 200 Product Series - SG200-18 - Ethernet Switch - 18 Total Number of Network Ports - 16 x Gigabit Ethernet Network Port / Expansion Slot Details - 2 x Gigabit Ethernet Uplink Port / Expansion Slot ...

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 4.414.390 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

SLM2024T-EU

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: SG200-26 - Ethernet Switch - 26 Total Number of Network Ports - 24 x Gigabit Ethernet Network Port / Expansion Slot Details - 2 x Gigabit Ethernet Uplink Port

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 5.278.270 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

SLM2024PT-EU

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: 200 Product Series - SG200-26P - Ethernet Switch - 26 Total Number of Network Ports - 24 x Gigabit Ethernet Network Port / Expansion Slot Details - 2 x Gigabit Ethernet Uplink Port

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 9.018.300 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

SLM2048T-EU

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: 200 Product Series - SG200-50 - Ethernet Switch - 50 Total Number of Network Ports - 48 x Gigabit Ethernet Network Port / Expansion Slot Details - 2 x Gigabit Ethernet Uplink Port

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 10.925.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

SLM2048PT-EU

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: 50-Port Gigabit PoE Smart Switch, PoE, 2 Combo Mini-GBIC

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 15.776.160 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

SLM248GT-EU

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: 200 Product Series - SF200-48 - Ethernet Switch - 50 Total Number of Network Ports - 48 x Fast Ethernet Network Port / Expansion Slot Details - 2 x Gigabit Ethernet Uplink Port / Expansion Slot Details

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 4.229.700 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

SLM248PT-G5

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: 200 Product Series - SF200-48P - Ethernet POE Switch - 50 Total Number of Network Ports - 48 x Fast Ethernet Network Port / Expansion Slot Details - 2 x Gigabit Ethernet Uplink Port / Expansion Slot

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 8.829.240 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

SLM2008T-EU

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: 200 Product Series - SG200-08 - Ethernet Switch - 8 Total Number of Network Ports - 8 x Gigabit Ethernet Network Port / Expansion Slot Details - Gigabit Ethernet - Fast Ethernet - 10/100/1000Base-T ...

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 1.917.280 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

SLM2008PT-EU

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: 200 Product Series - SG200-08 - Ethernet Switch - 8 Total Number of Network Ports - 8 x Gigabit Ethernet Network Port / Expansion Slot Details - Gigabit Ethernet - Fast Ethernet - 10/100/1000Base-T ...

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 3.574.200 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng