Sản phẩm trên 1 trang:

SG300-28MP-K9

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: 300 Product Series - SG300-28MP - Layer 3 Switch - 28 Total Number of Network Ports - 2 Total Expansion Slots - SFP - 2 SFP Slots - Twisted Pair - Gigabit Ethernet - 10/100/1000Base-T Network

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

SG300-52MP-K9

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: – 300 Product Series - SG300-52MP - Layer 3 Switch - 52 Total Number of Network Ports - 2 Total Expansion Slots - SFP - 2 SFP Slots - Twisted Pair - Gigabit Ethernet - 10/100/1000Base-T Network ...

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 31.430.484 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

SRW208G-K9

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: – 300 Product Series - SF302-08 - Layer 3 Switch - 10 Total Number of Network Ports - 8 x Fast Ethernet Network Port / Expansion Slot Details - 2 x Gigabit Ethernet Uplink Port / Expansion Slot Details

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 2.553.600 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

SRW208P-K9

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: - 8x 10/100Mbps PoE Ports, 2x Combo mini-GBIC Ports - QoS Support, IPv4 / IPv6 Support - Advanced Security Management - Auto Voice VLAN Capabilities - Energy-Efficient - Mac, Windows, Linux Compatible

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 2.545.848 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

SF302-08PP

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: – 300 Product Series - SF302-08PP - Layer 3 Switch - 10 Total Number of Network Ports - No Modular - 8 x Fast Ethernet Network Port / Expansion Slot Details - 2 x Gigabit Ethernet Network Port / ...

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 4.540.164 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

SF500-24-K9

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: – 500 Product Series - SF 500-24 - Ethernet Switch - 24 Total Number of Network Ports - 24 x Fast Ethernet Network Port / Expansion Slot Details - Fast Ethernet - 2 Layer Supported - 1U Compatible Rack ...

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 5.582.580 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

SG500-52-K9-G5

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: – 500 Product Series - SG500-52 - 1 Packaged Quantity - Ethernet Switch - 48 Total Number of Network Ports - No Uplink Port - No Modular - 4 Total Expansion Slots - 4 SFP Slots - Twisted Pair - Gigabit

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 18.081.996 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

SRW224G4-K9

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: - 24-port 10/100 + 4-Port Gigabit Switch with WebView - 24 10/100Mbps ;2 10/100/1000Mbps ports; 2 Combo mini-GBIC ports.

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 3.923.880 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

SRW248G4-K9

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: - 48-port 10/100Mbps + 4-Port Gigabit Switch with WebView. - 48 10/100Mbps; 2 10/100/1000Mbps ports; 2 Combo mini-GBIC ports.

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 8.939.880 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

SF300-48PP-K9-EU

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: 24 port 10/100Mbps PoE; 2 port 10/100/1000Mbps; 2 Combo mini-GBIC ports

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 12.057.552 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

SRW2008-K9

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: - 8 x 10/100/1000 Ports. - 2 x Combo mini-GBIC Ports.

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 3.742.392 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

SRW2024-K9

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: 300 Product Series - SG300-28 - Ethernet Switch - 28 Total Number of Network Ports - 26 x Gigabit Ethernet Network Port / Expansion Slot Details - 2 x Gigabit Ethernet Uplink Port

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 9.186.120 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

SRW2048-K9

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: SG 300-52 - Ethernet Switch - 52 Total Number of Network Ports - 52 x Gigabit Ethernet Network Port / Expansion Slot Details - Gigabit Ethernet - 10/100/1000Base-T Network Technology - 2 Layer ...

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 15.720.372 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Product ID Number: SG300-52P-K9

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: – 300 Product Series - SG300-52P - Layer 3 Switch - 52 Total Number of Network Ports - 2 Total Expansion Slots - SFP - 2 SFP Slots - Twisted Pair - Gigabit Ethernet - 10/100/1000Base-T Network Technology

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 25.142.016 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

SF500-48-K9

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: – 500 Product Series - SF500-48 - 1 Packaged Quantity - Ethernet Switch - 48 Total Number of Network Ports - No Uplink Port - No Modular - 4 Total Expansion Slots - 4 SFP Slots - Twisted Pair - Fast

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 5.232.600 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

SF300-24PP-K9-EU

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: 300 Product Series - SF300-24PP - Layer 3 Switch - 26 Total Number of Network Ports - No Modular - 24 x Fast Ethernet Network Port / Expansion Slot Details - 2 x Gigabit Ethernet Expansion Slot Port

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 8.505.768 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

SG300-10PP-K9

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: - 8 ports 10/100/1000 switched RJ-45 with auto medium dependent interface (MDI) and MDI crossover (MDI-X) cable detection. - 2 Combo mini-GBIC ports. - 802.11at PoE+, Maximum power of 30W to any Gigabit Ethernet base port. Total power 62W.

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 4.587.360 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

SG300-10SFP-K9

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: 300 Product Series - SG300-10SFP - Layer 3 Switch - 10 Total Expansion Slots - SFP - 10 SFP Slots - Twisted Pair - Gigabit Ethernet - 10/100/1000Base-T Network Technology - 3 Layer Supported

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 7.015.788 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

SRW2016-K9

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: 300 Product Series - SG300-20 - Layer 3 Switch - 20 Total Number of Network Ports - 18 x Gigabit Ethernet Network Port / Expansion Slot Details - 2 x Gigabit Ethernet Uplink Port

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 6.406.800 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

SG300-28PP-K9-EU

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: 300 Product Series - SG300-28PP - Layer 3 Switch - 28 Total Number of Network Ports - No Modular - 26 x Gigabit Ethernet Network Port / Expansion Slot Details - 2 x Gigabit Ethernet Expansion Slot ...

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 12.634.392 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

SG300-52P-K9

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: 300 Product Series - SG300-52P - Layer 3 Switch - 52 Total Number of Network Ports - 2 Total Expansion Slots - SFP - 2 SFP Slots - Twisted Pair - Gigabit Ethernet - 10/100/1000Base-T Network Technology...

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 25.125.600 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng