Sản phẩm trên 1 trang:

SM-D-ES3G-48-P

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2900 and 3900 series module SM-D-ES3G-48-P Enhanced EtherSwitch, Layer 2 & 3, SM, 48 x Gigabit Ethernet Ports, 2 x SFP Ports, PoE

Xem chi tiết >>

Giá List: 153.617.000 VNĐ

Giá bán: 84.479.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

SM-D-ES3-48-P

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2900 and 3900 series module SM-D-ES3-48-P Enhanced EtherSwitch SM, Layer 2/3 switching , 48 ports Fast Ethernet

Xem chi tiết >>

Giá List: 130.985.000 VNĐ

Giá bán: 72.036.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

SM-D-ES2-48

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2900 and 3900 series module SM-D-ES2-48 Enhanced EtherSwitch SM, Layer 2 switching , 48 ports Fast?

Xem chi tiết >>

Giá List: 51.405.000 VNĐ

Giá bán: 28.267.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

EM3-HDA-8FXS/DID

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2900 and 3900 series module EM3-HDA-8FXS/DID  8-Port FXS/DID Voice/Fax expansion module with FXS & DID

Xem chi tiết >>

Giá List: 37.950.000 VNĐ

Giá bán: 18.975.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng