Sản phẩm trên 1 trang:

VWIC-1MFT-T1(Used)

Tình trạng: Used

Mô tả:

1-Port Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - T1

Xem chi tiết >>

Giá List: 29.900.000 VNĐ

Giá bán: 460.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

VWIC2-1MFT-T1/E1

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 1-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - T1/E1

Xem chi tiết >>

Giá List: 32.890.000 VNĐ

Giá bán: 11.845.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

VWIC2-2MFT-T1/E1

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 2-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - T1/E1

Xem chi tiết >>

Giá List: 50.600.000 VNĐ

Giá bán: 18.216.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

VWIC2-2MFT-G703

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 2-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - G.703

Xem chi tiết >>

Giá List: 75.900.000 VNĐ

Giá bán: 22.770.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

VWIC-2T1/E1-RAN

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 2-Port RJ-48 T1/E1 Protection Switching RAN/ITP/SLT WIC

Xem chi tiết >>

Giá List: 80.500.000 VNĐ

Giá bán: 37.835.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

VWIC-2MFT-T1-DIR

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Dual T1/Fract Multiflex Trk w/ CSU/DSU, D/I, Prot Relays

Xem chi tiết >>

Giá List: 59.800.000 VNĐ

Giá bán: 28.106.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

VWIC3-1MFT-T1/E1

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Voice/WAN Card VWIC3-1MFT-T1/E1

Xem chi tiết >>

Giá List: 32.890.000 VNĐ

Giá bán: 13.823.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

VWIC3-2MFT-T1/E1

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Voice/WAN Card VWIC3-2MFT-T1/E1

Xem chi tiết >>

Giá List: 50.600.000 VNĐ

Giá bán: 15.939.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

VWIC3-1MFT-G703

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Voice&WAN T1/E1 interface moudle VWIC3-1MFT-G703

Xem chi tiết >>

Giá List: 45.540.000 VNĐ

Giá bán: 19.136.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

VWIC3-2MFT-G703

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Voice/WAN Card VWIC3-2MFT-G703

Xem chi tiết >>

Giá List: 75.900.000 VNĐ

Giá bán: 15.939.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

VWIC3-4MFT-T1/E1

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Voice/WAN Card VWIC3-4MFT-T1/E1

Xem chi tiết >>

Giá List: 101.200.000 VNĐ

Giá bán: 42.504.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng