Sản phẩm trên 1 trang:

VIC2-2FXO

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Two-port Voice Interface Card - FXO (Universal)

Xem chi tiết >>

Giá List: 10.120.000 VNĐ

Giá bán: 5.060.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

VIC2-2FXS

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Two-port Voice Interface Card - FXS

Xem chi tiết >>

Giá List: 9.200.000 VNĐ

Giá bán: 4.324.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

VIC2-2E/M

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Two-port Voice Interface Card - E and M

Xem chi tiết >>

Giá List: 9.200.000 VNĐ

Giá bán: 4.324.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

VIC2-4FXO

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Four-port Voice Interface Card - FXO (Universal)

Xem chi tiết >>

Giá List: 20.240.000 VNĐ

Giá bán: 4.255.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

VIC2-2BRI-NT/TE

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Two-port Voice Interface Card - BRI (NT and TE)

Xem chi tiết >>

Giá List: 23.920.000 VNĐ

Giá bán: 8.372.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

VIC-4FXS/DID

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 4 port FXS or DID VIC

Xem chi tiết >>

Giá List: 18.400.000 VNĐ

Giá bán: 8.648.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

VIC3-4FXS/DID

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Four-Port Voice Interface Card - FXS and DID

Xem chi tiết >>

Giá List: 20.240.000 VNĐ

Giá bán: 7.291.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

VIC3-2FXS/DID

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Two-Port Voice Interface Card- FXS and DID

Xem chi tiết >>

Giá List: 10.120.000 VNĐ

Giá bán: 6.785.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

VIC3-2E/M

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Two-port Voice Interface Card - E and M

Xem chi tiết >>

Giá List: 10.120.000 VNĐ

Giá bán: 5.474.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

VWIC-1MFT-G703(Used)

Tình trạng: Used

Mô tả:

1-Port  Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - G.703

Xem chi tiết >>

Giá List: 41.400.000 VNĐ

Giá bán: 506.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng