Sản phẩm trên 1 trang:

WIC-1T

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 1-Port Serial WAN Interface Card

Xem chi tiết >>

Giá List: 9.200.000 VNĐ

Giá bán: 4.232.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WIC-2T

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 2-Port Serial WAN Interface Card

Xem chi tiết >>

Giá List: 16.100.000 VNĐ

Giá bán: 7.406.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WIC-2A/S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 2-Port Async/Sync Serial WAN Interface Card

Xem chi tiết >>

Giá List: 11.500.000 VNĐ

Giá bán: 5.290.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WIC-1AM-V2

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: one-port Analog Modem Interface card

Xem chi tiết >>

Giá List: 11.385.000 VNĐ

Giá bán: 2.507.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WIC-2AM-V2

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Two-port Analog Modem Interface Card

Xem chi tiết >>

Giá List: 18.285.000 VNĐ

Giá bán: 8.418.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WIC-1DSU-56K4

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 1-port 4-WIRE 56/64 KBPS WAN INTERFACE CARD

Xem chi tiết >>

Giá List: 16.100.000 VNĐ

Giá bán: 7.406.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WIC-1ADSL

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 1-port ADSL WAN Interface Card

Xem chi tiết >>

Giá List: 17.250.000 VNĐ

Giá bán: 7.935.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WIC-1SHDSL-V3

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: One port G.shdsl WIC with 4-wire support WAN Interface Card

Xem chi tiết >>

Giá List: 21.850.000 VNĐ

Giá bán: 10.051.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WIC-1B-S/T-V3

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 1-Port ISDN WAN Interface Card (dial and leased line)

Xem chi tiết >>

Giá List: 11.500.000 VNĐ

Giá bán: 5.290.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WIC-BLANK-PANEL

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Blank WAN Interface Card Panel

Xem chi tiết >>

Giá List: 1.150.000 VNĐ

Giá bán: 529.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WIC-1DSU-T1-V2

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Updated 1-Port T1/Fractional T1 DSU/CSU WAN Interface Card

Xem chi tiết >>

Giá List: 23.000.000 VNĐ

Giá bán: 460.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng