Sản phẩm trên 1 trang:

AIR-ANT2524DW-R

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco AIR-ANT2524DW-R 2.4 GHz 2 dBi/5 GHz 4 dBi Dipole Ant., White, RP-TNC

Xem chi tiết >>

Giá List: 897.000 VNĐ

Giá bán: 483.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-ANT5135DB-R

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 5 GHz 3.5 dBi Swivel Dipole Antenna Black, RP-TNC

Xem chi tiết >>

Giá List: 437.000 VNĐ

Giá bán: 230.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-ANT2422DW-R

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 2.4 GHz 2.2 dBi Swivel Dipole Antenna White, RP-TNC

Xem chi tiết >>

Giá List: 575.000 VNĐ

Giá bán: 299.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-ANT2422DB-R

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Antenna 2.4 GHz 2.2 dBi Swivel Dipole Antenna Black, RP-TNC

Xem chi tiết >>

Giá List: 437.000 VNĐ

Giá bán: 230.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-ANT1728

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 2.4 GHz, 5.2 dBi Ceiling Omni Antenna w/RP-TNC Connector

Xem chi tiết >>

Giá List: 3.657.000 VNĐ

Giá bán: 1.541.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-ANT2524DB-R

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco AIR-ANT2524DB-R 2.4 GHz 2 dBi/5 GHz 4 dBi Dipole Ant., Blk, RP-TNC

Xem chi tiết >>

Giá List: 897.000 VNĐ

Giá bán: 483.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-ANT2422DG-R

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 2.4 GHz 2.2 dBi Straight Dipole Antenna Gray, RP-TNC

Xem chi tiết >>

Giá List: 437.000 VNĐ

Giá bán: 230.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-ANT24020V-R

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 2.4 GHz, 2 dBi Omni Ceiling Antenna w/ RP-TNC Connector

Xem chi tiết >>

Giá List: 6.417.000 VNĐ

Giá bán: 3.404.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-ANT2422SDW-R

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 2.4 GHz 2.2 dBi Low Profile Monopole Antenna White, RP-TNC

Xem chi tiết >>

Giá List: 805.000 VNĐ

Giá bán: 437.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-ANT5135SDW-R

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 5 GHz 3.5 dBi Low Profile Monopole Antenna White, RP-TNC

Xem chi tiết >>

Giá List: 805.000 VNĐ

Giá bán: 437.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-ANT2544V4M-R

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco AIR-ANT2544V4M-R 2.4GHz 4dBi/5GHz 4dBi Multi Mount Omni Ant., 4-port,RP-TNC

Xem chi tiết >>

Giá List: 18.377.000 VNĐ

Giá bán: 10.097.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-ANT2547V-N

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco AIR-ANT2547V-N 2.4 GHz 4dBi/5 GHz 7dBi Dual Band Omni Antenna, N connector

Xem chi tiết >>

Giá List: 6.877.000 VNĐ

Giá bán: 3.381.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-ANT25137NP-R4

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco AIR-ANT25137NP-R4 2.4 GHz 13 dBi/5 GHz 7 dBi 11n Dual Band Patch Ant., Qty 4

Xem chi tiết >>

Giá List: 86.940.000 VNĐ

Giá bán: 47.817.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-ANT25137NP-R

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco AIR-ANT25137NP-R 2.4 GHz 13 dBi/5 GHz 7 dBi 802.11n Dual Band Patch Antenna

Xem chi tiết >>

Giá List: 21.735.000 VNĐ

Giá bán: 11.960.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-ANT2566P4W-R

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco AIR-ANT2566P4W-R 2.4 GHz 6 dBi/5 GHz 6 dBi Directional Ant., 4-port, RP-TNC

Xem chi tiết >>

Giá List: 16.077.000 VNĐ

Giá bán: 8.832.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-ANT2524V4C-R

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco AIR-ANT2524V4C-R 2.4GHz 2dBi/5GHz 4dBi Ceiling Mount Omni Ant., 4-port,RP-TNC

Xem chi tiết >>

Giá List: 11.477.000 VNĐ

Giá bán: 6.302.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-ANT2451NV-R

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco AIR-ANT2451NV-R 2.4 GHz 2.5dBi/5 GHz 3.5dBi 802.11n Omni Antenna, RP-TNC

Xem chi tiết >>

Giá List: 10.925.000 VNĐ

Giá bán: 6.003.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-ANT2524DG-R

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco AIR-ANT2524DG-R 2.4 GHz 2 dBi/5 GHz 4 dBi Dipole Ant., Gray, RP-TNC

Xem chi tiết >>

Giá List: 897.000 VNĐ

Giá bán: 483.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng