Sản phẩm trên 1 trang:

AIR-CT2504-15-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2500 Wireless Controller - 2504 Wireless Controller with 15 AP Licenses for Cisco 2500

Xem chi tiết >>

Giá List: 89.585.000 VNĐ

Giá bán: 33.166.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-WLC4402-12-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 4400 Controller AIR-WLC4402-12-K9 Cisco 4402 Series Wireless Controller for up to 12 APs

Xem chi tiết >>

Giá List: 229.885.000 VNĐ

Giá bán: 16.100.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-CT5520-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 5500 Controller AIR-CT5520-K9 Cisco 5520 Series Wireless Controller

Xem chi tiết >>

Giá List: 460.000.000 VNĐ

Giá bán: 241.500.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-CT2504-5-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2500 Controller AIR-CT2504-5-K9 2504 Wireless Controller with 5 AP Licenses

Xem chi tiết >>

Giá List: 29.785.000 VNĐ

Giá bán: 10.948.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-WLC2125-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2100 Controller AIR-WLC2125-K9 2100 Series WLAN Controller for up to 25 Lightweight APs

Xem chi tiết >>

Giá List: 206.885.000 VNĐ

Giá bán: 76.567.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-CT8540-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 8540 Wirele Controller with rack mouting kit

Xem chi tiết >>

Giá List: 920.000.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-CT8540-1K-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 8540 Wirele Controller Supporting 1000 APs-rack kit

Xem chi tiết >>

Giá List: 4.485.000.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-CT8510-SP-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 8500 Series Wirele Controller with 0 AP included

Xem chi tiết >>

Giá List: 920.000.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-CT8510-HA-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 8510 Series High Availability Wirele Controller

Xem chi tiết >>

Giá List: 920.000.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-CT8510-6K-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 8500 Series Wirele Controller Supporting 6000 Aps

Xem chi tiết >>

Giá List: 24.150.000.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-CT8510-500-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 8500 Series Wirele Controller Supporting 500 Aps

Xem chi tiết >>

Giá List: 2.300.000.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-CT8510-3K-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 8500 Series Wirele Controller Supporting 3000 Aps

Xem chi tiết >>

Giá List: 12.075.000.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-CT8510-300-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 8500 Series Wirele Controller Supporting 300 Aps

Xem chi tiết >>

Giá List: 1.725.000.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-CT8510-1K-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 8500 Series Wirele Controller Supporting 1000 Aps

Xem chi tiết >>

Giá List: 4.025.000.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-CT3504-K9

Tình trạng: Liên Hệ

Mô tả:

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 168.590.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng