Sản phẩm trên 1 trang:

AIR-AP1572IC1-F-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Outdoor AP, Internal Antenna, Cable NA-D3.0 42/88MHz, F Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 112.585.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1572IC1-D-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Outdoor AP, Internal Antenna, Cable NA-D3.0 42/88MHz, D Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 112.585.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1572IC1-B-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Outdoor AP, Internal Antenna, Cable NA-D3.0 42/88MHz, B Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 112.585.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1572IC1-A-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Outdoor AP, Internal Antenna, Cable NA-D3.0 42/88MHz, A Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 112.585.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1572IC4-Q-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Outdoor AP, Internal Antenna, Cable JP-D3.0 65/108MHz, Q Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 112.585.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1572EC4-Q-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Outdoor AP, External Antenna, Cable JP-D3.0 65/108MHz, Q Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 144.785.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1572EC3-Z-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Outdoor AP, External Antenna, Cable EU-D3.0 65/108MHz, Z Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 144.785.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1572EC3-E-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Outdoor AP, External Antenna, Cable EU-D3.0 65/108MHz, E Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 144.785.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1572EC3-D-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Outdoor AP, External Antenna, Cable EU-D3.0 65/108MHz, D Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 144.785.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1572EC2-Z-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Outdoor AP, External Antenna, Cable NA-D3.0 85/108MHz, Z Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 144.785.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1572IC1-K-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Outdoor AP, Internal Antenna, Cable NA-D3.0 42/88MHz, K Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 112.585.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1572IC1-T-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Outdoor AP, Internal Antenna, Cable NA-D3.0 42/88MHz, T Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 112.585.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1572IC3-Z-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Outdoor AP, Internal Antenna, Cable EU-D3.0 65/108MHz, Z Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 112.585.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1572IC3-H-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Outdoor AP, Internal Antenna, Cable EU-D3.0 65/108MHz, H Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 112.585.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1572IC3-E-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Outdoor AP, Internal Antenna, Cable EU-D3.0 65/108MHz, E Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 112.585.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1572IC3-D-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Outdoor AP, Internal Antenna, Cable EU-D3.0 65/108MHz, D Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 112.585.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1572IC2-Z-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Outdoor AP, Internal Antenna, Cable NA-D3.0 85/108MHz, Z Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 112.585.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ