Sản phẩm trên 1 trang:

AIR-AP1562D-A-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Low-Profile Outdoor AP, Directional Antenna, A Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 41.285.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1562I-E-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Low-Profile Outdoor AP, Internal Antenna, E Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 38.985.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1562I-D-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Low-Profile Outdoor AP, Internal Antenna, D Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 38.985.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1562I-B-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Low-Profile Outdoor AP, Internal Antenna, B Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 38.985.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1562I-A-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Low-Profile Outdoor AP, Internal Antenna, A Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 38.985.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1562E-E-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Low-Profile Outdoor AP, External Antenna, E Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 41.285.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1562E-D-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Low-Profile Outdoor AP, External Antenna, D Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 41.285.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1562E-B-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Low-Profile Outdoor AP, External Antenna, B Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 41.285.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1562E-A-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Low-Profile Outdoor AP, External Antenna, A Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 41.285.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1562D-E-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Low-Profile Outdoor AP, Directional Antenna, E Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 41.285.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1562D-D-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Low-Profile Outdoor AP, Directional Antenna, D Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 41.285.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1562D-B-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Low-Profile Outdoor AP, Directional Antenna, B Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 41.285.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1562I-N-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Low-Profile Outdoor AP, Internal Antenna, N Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 38.985.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ