Sản phẩm trên 1 trang:

AIR-CAP1552H-B-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11N Outdoor Mesh Access Point, Haz. Loc., B Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 114.885.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-CAP1552H-T-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11N Outdoor Mesh Access Point, Haz. Loc., T Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 114.885.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-CAP1552EU-M-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11N Outdoor Access Point, External Antenna, Uniband, M Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 103.385.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-CAP1552EU-A-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11N Outdoor Access Point, External Antenna, Uniband, A Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 103.385.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ