Sản phẩm trên 1 trang:

AIR-AP1532I-UXK9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11n Low-Profile Outdoor AP, Internal Antenna, Universal

Xem chi tiết >>

Giá List: 29.785.000 VNĐ

Giá bán: 50.577.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-CAP1532E-T-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11n Low-Profile Outdoor AP, External Antenna, T Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 34.385.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-CAP1532E-R-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11n Low-Profile Outdoor AP, External Antenna, R Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 34.385.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-CAP1532E-F-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11n Low-Profile Outdoor AP, External Antenna, F Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 34.385.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-CAP1532E-B-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11n Low-Profile Outdoor AP, External Antenna, B Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 34.385.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1532E-UXK9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11n Low-Profile Outdoor AP, External Antenna, Universal

Xem chi tiết >>

Giá List: 34.385.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-CAP1532I-B-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11n Low-Profile Outdoor AP, Internal Antenna, B Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 29.785.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-CAP1532I-F-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11n Low-Profile Outdoor AP, Internal Antenna, F Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 29.785.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-CAP1532I-T-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11n Low-Profile Outdoor AP, Internal Antenna, T Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 29.785.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-CAP1532I-R-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11n Low-Profile Outdoor AP, Internal Antenna, R Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 29.785.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-CAP1532I-I-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11n Low-Profile Outdoor AP, Internal Antenna, I Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 29.785.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ