Sản phẩm trên 1 trang:

AIR-SAP2602I-E-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Aironet 2600 AP AIR-SAP2602I-E-K9 802.11n Auto ; 3x4:3SS; Mod;Int Ant; E Reg Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 27.485.000 VNĐ

Giá bán: 13.754.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-CAP2602I-E-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Aironet 2600 AP AIR-CAP2602I-E-K9 802.11n CAP w/CleanAir; 3x4:3SS; Mod; Int Ant; E Reg Domain; Control base

Xem chi tiết >>

Giá List: 27.485.000 VNĐ

Giá bán: 11.546.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng