Sản phẩm trên 1 trang:

AIR-CAP3702I-C-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Aironet 3700 Series Access Point - 802.11 a/g/n/ac - 2.4GHz - 5GHz - 4*4 MIMO - Control base - Internal antennas - modular architecture

Xem chi tiết >>

Giá List: 34.385.000 VNĐ

Giá bán: 17.894.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-CAP3702E-C-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Aironet 3700 Series Access Point - 802.11 a/g/n/ac - 2.4GHz / 5GHz - 4*4 MIMO - External antennas - Control base - Modular architecture

Xem chi tiết >>

Giá List: 36.685.000 VNĐ

Giá bán: 19.090.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-CAP3702I-H-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Aironet 3700 Series Access Point - 802.11 a/g/n/ac - 2.4GHz - 5GHz - 4*4 MIMO - Control base - Internal antennas - modular architecture

Xem chi tiết >>

Giá List: 34.385.000 VNĐ

Giá bán: 15.824.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-CAP3702E-H-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Aironet 3700 Series Access Point - 802.11 a/g/n/ac - 2.4GHz / 5GHz - 4*4 MIMO - External antennas - Control base - Modular architecture

Xem chi tiết >>

Giá List: 36.685.000 VNĐ

Giá bán: 15.410.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng