Sản phẩm trên 1 trang:

AIR-CAP2702E-H-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Aironet 2700 Series Wireless Access Point - 802.11 a/g/n/ac/ - 2.4GHz-5GHz - Dual-band - External antennas - Control Base

Xem chi tiết >>

Giá List: 27.485.000 VNĐ

Giá bán: 12.098.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-CAP2702I-H-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Aironet 2700 Series Access Point - 3*4 MIMO technology - IEEE 802.11a/g/n/ac - 2.4GHz-5GHz - Control Base - Internal antennas

Xem chi tiết >>

Giá List: 25.185.000 VNĐ

Giá bán: 11.086.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-CAP2702E-C-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Aironet 2700 Series Wireless Access Point - 802.11 a/g/n/ac/ - 2.4GHz-5GHz - Dual-band - External antennas - Control Base

Xem chi tiết >>

Giá List: 27.485.000 VNĐ

Giá bán: 13.478.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-CAP2702I-C-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Aironet 2700 Series Access Point - 3*4 MIMO technology - IEEE 802.11a/g/n/ac - 2.4GHz-5GHz - Control Base - Internal antennas

Xem chi tiết >>

Giá List: 25.185.000 VNĐ

Giá bán: 13.110.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng