Sản phẩm trên 1 trang:

AIR-AP3802E-QK910C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 10 AP w/CleanAir, 4x4:3, Mod, External Antenna, mGig, Q Regulatory Domain, Configurable

Xem chi tiết >>

Giá List: 402.500.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP3802E-Z-K9C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 AP w/CleanAir, 4x4:3, Mod, External Antenna, mGig, Z Regulatory Domain, Configurable

Xem chi tiết >>

Giá List: 40.250.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP3802I-AK910

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 10 AP w/CleanAir, 4x4:3, Internal Antenna, mGig, A Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 379.500.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP3802I-A-K9C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 AP w/CleanAir, 4x4:3, Mod, Internal Antenna, mGig, A Regulatory Domain, Configurable

Xem chi tiết >>

Giá List: 37.950.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP3802I-BK910

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 10 AP w/CleanAir, 4x4:3, Internal Antenna, mGig, B Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 379.500.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP3802E-Z-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 AP w/CleanAir, 4x4:3, Mod, External Antenna, mGig, Z Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 40.250.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP3802E-Q-K9C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 AP w/CleanAir, 4x4:3, Mod, External Antenna, mGig, Q Regulatory Domain, Configurable

Xem chi tiết >>

Giá List: 40.250.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP3802E-SK910

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 10 AP w/CleanAir, 4x4:3, Mod, External Antenna, mGig, S Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 402.500.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP3802E-S-K9C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 AP w/CleanAir, 4x4:3, Mod, External Antenna, mGig, S Regulatory Domain, Configurable

Xem chi tiết >>

Giá List: 40.250.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP3802E-TK910

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 10 AP w/CleanAir, 4x4:3, Mod, External Antenna, T Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 402.500.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP3802E-ZK910C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 10 AP w/CleanAir, 4x4:3, Mod, External Antenna, mGig, Z Regulatory Domain, Configurable

Xem chi tiết >>

Giá List: 402.500.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP3802I-A-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 AP w/CleanAir, 4x4:3, Mod, Internal Antenna, mGig, A Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 37.950.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP3802I-AK910C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 10 AP w/CleanAir, 4x4:3, Mod, Internal Antenna, mGig, A Regulatory Domain, Configurable

Xem chi tiết >>

Giá List: 379.500.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP3802I-B-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 AP w/CleanAir, 4x4:3, Mod, Internal Antenna, mGig, B Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 37.950.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP3802E-ZK910

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 10 AP w/CleanAir, 4x4:3, Mod, External Antenna, Z Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 402.500.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP3802E-T-K9C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 AP w/CleanAir, 4x4:3, Mod, External Antenna, mGig, T Regulatory Domain, Configurable

Xem chi tiết >>

Giá List: 40.250.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP3802E-S-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 AP w/CleanAir, 4x4:3, Mod, External Antenna, mGig, S Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 40.250.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP3802E-SK910C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 10 AP w/CleanAir, 4x4:3, Mod, External Antenna, mGig, S Regulatory Domain, Configurable

Xem chi tiết >>

Giá List: 402.500.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP3802E-T-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 AP w/CleanAir, 4x4:3, Mod, External Antenna, mGig, T Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 40.250.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP3802E-TK910C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 10 AP w/CleanAir, 4x4:3, Mod, External Antenna, mGig, T Regulatory Domain, Configurable

Xem chi tiết >>

Giá List: 402.500.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ