Sản phẩm trên 1 trang:

AIR-AP2802I-A-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 AP w/CleanAir, 4x4:3, Internal Antenna, 2xGbE A Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 29.785.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP2802I-E-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 AP w/CleanAir, 4x4:3, Internal Antenna, 2xGbE E Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 29.785.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP2802I-EK910

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 10 AP w/CleanAir, 4x4:3, Internal Antenna, 2xGbE, E Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 297.850.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP2802I-F-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 AP w/CleanAir, 4x4:3, Internal Antenna, 2xGbE F Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 29.785.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP2802I-FK910

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 10 AP w/CleanAir, 4x4:3, Internal Antenna, 2xGbE, F Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 297.850.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP2802I-G-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 AP w/CleanAir, 4x4:3, Internal Antenna, 2xGbE G Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 29.785.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP2802I-GK910

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 10 AP w/CleanAir, 4x4:3, Internal Antenna, 2xGbE, G Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 297.850.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP2802I-D-K9C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 AP w/CleanAir, 4x4:3, Internal Antenna, D Regulatory Domain, Configurable

Xem chi tiết >>

Giá List: 29.785.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP2802I-AK910

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 10 AP w/CleanAir, 4x4:3, Internal Antenna, 2xGbE, A Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 297.850.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP2802I-S-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 AP w/CleanAir, 4x4:3, Internal Antenna, 2xGbE B Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 33.925.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-AP2802I-DK910C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 10 AP w/CleanAir, 4x4:3, Internal Antenna, 2xGbE, D Regulatory Domain, Configurable

Xem chi tiết >>

Giá List: 297.850.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP2802I-EK910C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 10 AP w/CleanAir, 4x4:3, Internal Antenna, 2xGbE, E Regulatory Domain, Configurable

Xem chi tiết >>

Giá List: 297.850.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP2802I-F-K9C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 AP w/CleanAir, 4x4:3, Internal Antenna, F Regulatory Domain, Configurable

Xem chi tiết >>

Giá List: 29.785.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP2802I-FK910C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 10 AP w/CleanAir, 4x4:3, Internal Antenna, 2xGbE, F Regulatory Domain, Configurable

Xem chi tiết >>

Giá List: 297.850.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP2802I-G-K9C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 AP w/CleanAir, 4x4:3, Internal Antenna, G Regulatory Domain, Configurable

Xem chi tiết >>

Giá List: 29.785.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP2802I-DK910

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 10 AP w/CleanAir, 4x4:3, Internal Antenna, 2xGbE, D Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 297.850.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP2802I-A-K9C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 AP w/CleanAir, 4x4:3, Internal Antenna, A Regulatory Domain, Configurable

Xem chi tiết >>

Giá List: 29.785.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP2802I-AK910C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 10 AP w/CleanAir, 4x4:3, Internal Antenna, 2xGbE, A Regulatory Domain, Configurable

Xem chi tiết >>

Giá List: 297.850.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP2802I-B-K9C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 AP w/CleanAir, 4x4:3, Internal Antenna, B Regulatory Domain, Configurable

Xem chi tiết >>

Giá List: 29.785.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ