Sản phẩm trên 1 trang:

AIR-AP1852I-C-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco AIR-AP1852I-C-K9 Wireless Access point, 802.11/a/g/n/ac wave 2, 1.733Gbps thoughput, 4 x 4 MU-MIMO, Controller based, Dual-band, C Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 22.885.000 VNĐ

Giá bán: 12.834.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-AP1852I-E-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Access Point, 4x4:4, Internal Antenna, E Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 22.885.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1852I-N-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Access Point, 4x4:4, Internal Antenna, N Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 22.885.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1852I-Q-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Access Point, 4x4:4, Internal Antenna, Q Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 22.885.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1852I-R-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Access Point, 4x4:4, Internal Antenna, R Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 22.885.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1852I-I-K9C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Access Point, 4x4:4, Internal Antenna, I Regulatory Domain, Configurable

Xem chi tiết >>

Giá List: 22.885.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1852I-EK9-RF

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Access Point, 4x4:4, Internal Antenna, E Regulatory Domain, Remanufactured

Xem chi tiết >>

Giá List: 13.731.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1852I-EK910

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2, 10 Access Points, 4x4:4, Internal Antenna, E Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 228.850.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1852I-F-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Access Point, 4x4:4, Internal Antenna, F Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 22.885.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1852I-H-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Access Point, 4x4:4, Internal Antenna, H Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 22.885.000 VNĐ

Giá bán: 12.995.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-AP1852E-C-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco AIR-AP1852E-C-K9, External antennas, 802.11a/b/n/ac Wave 2, 1.733Gbps thoughput, 4 X 4 MU-MIMO, Dual band

Xem chi tiết >>

Giá List: 25.185.000 VNĐ

Giá bán: 25.185.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

AIR-AP1852I-K-K9C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Access Point, 4x4:4, Internal Antenna, K Regulatory Domain, Configurable

Xem chi tiết >>

Giá List: 22.885.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1852I-N-K9C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Access Point, 4x4:4, Internal Antenna, N Regulatory Domain, Configurable

Xem chi tiết >>

Giá List: 22.885.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1852I-Q-K9C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Access Point, 4x4:4, Internal Antenna, Q Regulatory Domain, Configurable

Xem chi tiết >>

Giá List: 22.885.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1852I-R-K9C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Access Point, 4x4:4, Internal Antenna, R Regulatory Domain, Configurable

Xem chi tiết >>

Giá List: 22.885.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1852I-K-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Access Point, 4x4:4, Internal Antenna, K Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 22.885.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1852I-E-K9C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Access Point, 4x4:4, Internal Antenna, E Regulatory Domain, Configurable

Xem chi tiết >>

Giá List: 22.885.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1852I-F-K9C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Access Point, 4x4:4, Internal Antenna, F Regulatory Domain, Configurable

Xem chi tiết >>

Giá List: 22.885.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1852I-H-K9C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Access Point, 4x4:4, Internal Antenna, H Regulatory Domain, Configurable

Xem chi tiết >>

Giá List: 22.885.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP2802I-E-K9C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 AP w/CleanAir, 4x4:3, Internal Antenna, E Regulatory Domain, Configurable

Xem chi tiết >>

Giá List: 29.785.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ