Sản phẩm trên 1 trang:

AIRAP1832I-ZK910C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Aironet 1830 Series 10-pack with Mobility Expre, Z Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 159.850.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIRAP1832I-AK910C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Aironet 1830 Series 10-pack with Mobility Expre, A Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 159.850.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1832I-Z-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 AP, 3x3:2, Internal Antenna, Z Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 15.985.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1832I-T-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 AP, 3x3:2, Internal Antenna, T Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 15.985.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1832I-S-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 AP, 3x3:2, Internal Antenna, S Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 15.985.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIRAP1832I-CK910C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Aironet 1830 Series 10-pack with Mobility Expre, C Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 159.850.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIRAP1832I-TK910C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Aironet 1830 Series 10-pack with Mobility Expre, T Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 159.850.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIRAP1832I-RK910C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Aironet 1830 Series 10-pack with Mobility Expre, R Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 159.850.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIRAP1832I-NK910C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Aironet 1830 Series 10-pack with Mobility Expre, N Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 159.850.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIRAP1832I-IK910C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Aironet 1830 Series 10-pack with Mobility Expre, I Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 159.850.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1852I-S-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Access Point, 4x4:4, Internal Antenna, S Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 22.885.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1832I-Z-K9C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Aironet 1830 Series with Mobility Expre, Z Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 15.985.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1832I-T-K9C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Aironet 1830 Series with Mobility Expre, T Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 15.985.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1832I-S-K9C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Aironet 1830 Series with Mobility Expre, S Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 15.985.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1832I-R-K9C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Aironet 1830 Series with Mobility Expre, R Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 15.985.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIRAP1832I-DK910C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Aironet 1830 Series 10-pack with Mobility Expre, D Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 159.850.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIRAP1832I-SK910C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Aironet 1830 Series 10-pack with Mobility Expre, S Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 159.850.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIRAP1832I-QK910C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Aironet 1830 Series 10-pack with Mobility Expre, Q Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 159.850.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIRAP1832I-KK910C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Aironet 1830 Series 10-pack with Mobility Expre, K Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 159.850.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIRAP1832I-HK910C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Aironet 1830 Series 10-pack with Mobility Expre, H Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 159.850.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ