Sản phẩm trên 1 trang:

AIR-AP1810W-T-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Access Point, 2x2:2, 3 GbE, T Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 13.685.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1810W-Q-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Access Point, 2x2:2, 3 GbE, Q Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 13.685.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1810W-K-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Access Point, 2x2:2, 3 GbE, K Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 13.685.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1810W-H-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Access Point, 2x2:2, 3 GbE, H Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 13.685.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1810W-F-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Access Point, 2x2:2, 3 GbE, F Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 13.685.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1810W-D-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Access Point, 2x2:2, 3 GbE, D Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 13.685.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1810W-B-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Access Point, 2x2:2, 3 GbE, B Regulatory Domain (for US)

Xem chi tiết >>

Giá List: 13.685.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1810W-A-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Access Point, 2x2:2, 3 GbE, A Regulatory Domain (not for US)

Xem chi tiết >>

Giá List: 13.685.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1810W-S-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Access Point, 2x2:2, 3 GbE, S Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 13.685.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1810W-N-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Access Point, 2x2:2, 3 GbE, N Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 13.685.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1810W-I-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Access Point, 2x2:2, 3 GbE, I Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 13.685.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1810W-G-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Access Point, 2x2:2, 3 GbE, G Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 13.685.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1810W-E-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Access Point, 2x2:2, 3 GbE, E Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 13.685.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1810W-C-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Access Point, 2x2:2, 3 GbE, C Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 13.685.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIR-AP1810W-Z-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 802.11ac Wave 2 Access Point, 2x2:2, 3 GbE, Z Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 13.685.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

AIRAP1832I-BK910C

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Aironet 1830 Series 10-pack with Mobility Expre, B Regulatory Domain

Xem chi tiết >>

Giá List: 159.850.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ