Sản phẩm trên 1 trang:

CP-6941-C-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 6900 IP Phone CP-6941-C-K9 Cisco UC Phone 6941, Charcoal, Standard Handset

Xem chi tiết >>

Giá List: 6.042.000 VNĐ

Giá bán: 3.944.400 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CP-6921-C-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 6900 IP Phone CP-6921-C-K9 Cisco UC Phone 6921, Charcoal, Standard handset

Xem chi tiết >>

Giá List: 5.358.000 VNĐ

Giá bán: 3.442.800 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CP-6961-CL-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 6900 IP Phone CP-6961-CL-K9 Cisco UC Phone 6961, Charcoal, Slimline Handset

Xem chi tiết >>

Giá List: 6.726.000 VNĐ

Giá bán: 2.485.200 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CP-6961-C-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 6900 IP Phone CP-6961-C-K9 Cisco UC Phone 6961, Charcoal, Standard Handset

Xem chi tiết >>

Giá List: 6.726.000 VNĐ

Giá bán: 4.514.400 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CP-6941-W-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 6900 IP Phone CP-6941-W-K9 Cisco UC Phone 6941, Arctic White, Standard Handset

Xem chi tiết >>

Giá List: 6.612.000 VNĐ

Giá bán: 2.439.600 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CP-6901-C-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 6900 IP Phone CP-6901-C-K9 Cisco UC Phone 6901, Charcoal, Standard handset

Xem chi tiết >>

Giá List: 2.508.000 VNĐ

Giá bán: 2.508.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng