Sản phẩm trên 1 trang:

CP-6941-C-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 6900 IP Phone CP-6941-C-K9 Cisco UC Phone 6941, Charcoal, Standard Handset

Xem chi tiết >>

Giá List: 6.095.000 VNĐ

Giá bán: 3.979.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CP-6921-C-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 6900 IP Phone CP-6921-C-K9 Cisco UC Phone 6921, Charcoal, Standard handset

Xem chi tiết >>

Giá List: 5.405.000 VNĐ

Giá bán: 3.473.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CP-6961-CL-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 6900 IP Phone CP-6961-CL-K9 Cisco UC Phone 6961, Charcoal, Slimline Handset

Xem chi tiết >>

Giá List: 6.785.000 VNĐ

Giá bán: 2.507.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CP-6961-C-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 6900 IP Phone CP-6961-C-K9 Cisco UC Phone 6961, Charcoal, Standard Handset

Xem chi tiết >>

Giá List: 6.785.000 VNĐ

Giá bán: 4.554.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CP-6941-W-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 6900 IP Phone CP-6941-W-K9 Cisco UC Phone 6941, Arctic White, Standard Handset

Xem chi tiết >>

Giá List: 6.670.000 VNĐ

Giá bán: 2.461.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CP-6901-C-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 6900 IP Phone CP-6901-C-K9 Cisco UC Phone 6901, Charcoal, Standard handset

Xem chi tiết >>

Giá List: 2.530.000 VNĐ

Giá bán: 2.530.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng