Sản phẩm trên 1 trang:

CP-7942G

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Unified IP Phone 7942 Cisco 7900 Unified IP Phone

Xem chi tiết >>

Giá List: 10.465.000 VNĐ

Giá bán: 6.394.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CP-7962G

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Unified IP Phone 7962 Cisco 7900 Unified IP Phone

Xem chi tiết >>

Giá List: 13.225.000 VNĐ

Giá bán: 7.406.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CP-7945G

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Unified IP Phone 7945, Gig Ethernet, Color Cisco 7900 Unified IP Phone

Xem chi tiết >>

Giá List: 14.950.000 VNĐ

Giá bán: 8.326.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CP-7975G

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Unified IP Phone 7975, Gig Ethernet, Color Cisco 7900 Unified IP Phone

Xem chi tiết >>

Giá List: 22.080.000 VNĐ

Giá bán: 10.833.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CP-7965G

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Unified IP Phone 7965, Gig Ethernet, Color Cisco 7900 Unified IP Phone

Xem chi tiết >>

Giá List: 16.445.000 VNĐ

Giá bán: 8.648.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CP-7911G-CH1

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco IP Phone 7911G with 1 RTU License Cisco 7900 Unified IP Phone

Xem chi tiết >>

Giá List: 8.625.000 VNĐ

Giá bán: 4.324.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng