Sản phẩm trên 1 trang:

CP-7942G

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Unified IP Phone 7942 Cisco 7900 Unified IP Phone

Xem chi tiết >>

Giá List: 10.374.000 VNĐ

Giá bán: 6.338.400 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CP-7962G

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Unified IP Phone 7962 Cisco 7900 Unified IP Phone

Xem chi tiết >>

Giá List: 13.110.000 VNĐ

Giá bán: 7.341.600 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CP-7945G

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Unified IP Phone 7945, Gig Ethernet, Color Cisco 7900 Unified IP Phone

Xem chi tiết >>

Giá List: 14.820.000 VNĐ

Giá bán: 8.253.600 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CP-7975G

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Unified IP Phone 7975, Gig Ethernet, Color Cisco 7900 Unified IP Phone

Xem chi tiết >>

Giá List: 21.888.000 VNĐ

Giá bán: 10.738.800 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CP-7965G

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Unified IP Phone 7965, Gig Ethernet, Color Cisco 7900 Unified IP Phone

Xem chi tiết >>

Giá List: 16.302.000 VNĐ

Giá bán: 8.572.800 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CP-7911G-CH1

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco IP Phone 7911G with 1 RTU License Cisco 7900 Unified IP Phone

Xem chi tiết >>

Giá List: 8.550.000 VNĐ

Giá bán: 4.286.400 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng