Sản phẩm trên 1 trang:

CP-7811-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco IP Phone 7811

Xem chi tiết >>

Giá List: 4.446.000 VNĐ

Giá bán: 2.758.800 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CP-7861-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Unified IP Phone CP-7861 Cisco 7800 Unified IP Phone

Xem chi tiết >>

Giá List: 9.006.000 VNĐ

Giá bán: 4.560.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CP-7821-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco IP Phone 7821

Xem chi tiết >>

Giá List: 5.814.000 VNĐ

Giá bán: 3.442.800 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CP-7841-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Unified IP Phone 7841 Cisco 7800 Unified IP Phone

Xem chi tiết >>

Giá List: 8.322.000 VNĐ

Giá bán: 3.169.200 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng