Sản phẩm trên 1 trang:

ASA5505-BUN-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: ASA 5505 Security Appliance with SW, 10 Users, 8 ports, 3DES/AES, Cisco ASA 5500 Series Firewall Edition Bundles

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 6.474.270 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

ASA5505-SEC-BUN-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: ASA 5505 Sec Plus Security Appliance with SW, UL Users, HA, 3DES/AES, Cisco ASA 5500 Series Firewall Edition Bundles

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 18.463.250 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

ASA5505-UL-BUN-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: ASA 5505 Security Appliance with SW, UL Users, 8 ports, 3DES/AES, Cisco ASA 5500 Series Firewall Edition Bundles

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 10.821.960 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

ASA5506-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco ASA 5500-X Next Generation, ASA 5506-X, 8*GE ports, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES, AVC, FirePower, FireSIGHT, unlimited user nodes, 50 IPsec VPN, Active/Standby, 64G SSD

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 57.224.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

ASA5508-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco ASA 5500-X Next Generation, ASA 5508-X, 8*GE ports, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES, AVC, FirePower, FireSIGHT, unlimited user nodes, 100 IPsec VPN, Active/Active, 80G SSD

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 35.307.070 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

ASA5512-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco ASA 5500 Edition Bundle ASA5512-K9 ASA 5512-X with SW, 6GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 38.333.410 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

ASA5512-IPS-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco ASA5512-IPS-K9 ASA 5512-X with IPS, SW, 6GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

ASA5515-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco ASA 5500 Edition Bundle ASA5515-K9 ASA 5515-X with SW, 6GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 54.386.260 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

ASA5516-FPWR-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco ASA 5500-X Next Generation, ASA5516-FPWR-K9, 8*GE ports, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES, AVC, FirePower, FireSIGHT, unlimited user nodes, 300 IPsec VPN, Active/Active, 100G SSD

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 65.277.220 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

ASA5515-SSD120-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco ASA 5500 Edition Bundle ASA5515-SSD120-K9 ASA 5515-X with SW, 6GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES, 120G SSD, FirePower Services

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

ASA5505-50-BUN-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: ASA 5505 Security Appliance with SW, 50 Users, 8 ports, 3DES/AES, Cisco ASA 5500 Series Firewall Edition Bundles

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 9.208.050 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

ASA5512-SSD120-K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco ASA 5500 Edition Bundle ASA5512-SSD120-K9 ASA 5512-X with SW, 6GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES, 120G SSD, FirwPower Services

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: Vui lòng liên hệ