Sản phẩm trên 1 trang:

N3K-C3524P-10G

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Nexus N3K-C3524P-10G Switch Layer 2 and layer 3 - 24 x 10G SFP+ active Ethernet ports - Ultra-Low latency - Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: 319.200.000 VNĐ

Giá bán: 161.720.400 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

N3K-C3548P-10G

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Nexus N3K-C3548P-10G Switch Layer 2 and layer 3 - 48 x 10G SFP+ Ethernet ports - Ultra-Low latency - Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: 547.200.000 VNĐ

Giá bán: 277.749.600 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

N3K-C3524P-10GX

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Nexus N3K-C3524P-10GX Switch Layer 2 and layer 3 - 24 x 10G SFP+ active Ethernet ports - Ultra-Low latency - Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: 228.000.000 VNĐ

Giá bán: 107.160.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng