Sản phẩm trên 1 trang:

N3K-C3524P-10G

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Nexus N3K-C3524P-10G Switch Layer 2 and layer 3 - 24 x 10G SFP+ active Ethernet ports - Ultra-Low latency - Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: 322.000.000 VNĐ

Giá bán: 163.139.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

N3K-C3548P-10G

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Nexus N3K-C3548P-10G Switch Layer 2 and layer 3 - 48 x 10G SFP+ Ethernet ports - Ultra-Low latency - Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: 552.000.000 VNĐ

Giá bán: 280.186.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

N3K-C3524P-10GX

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Nexus N3K-C3524P-10GX Switch Layer 2 and layer 3 - 24 x 10G SFP+ active Ethernet ports - Ultra-Low latency - Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: 230.000.000 VNĐ

Giá bán: 108.100.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng