Sản phẩm trên 1 trang:

C1-C4500X-32SFP+

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco ONE Catalyst 4500-X 32 Port 10G IP Base, Front-to-Back, No P/S

Xem chi tiết >>

Giá List: 644.000.000 VNĐ

Giá bán: 257.600.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C4500X-16SFP+

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Catalyst 4500-X 16 Port 10G IP Base, Front-to-Back, No P/S

Xem chi tiết >>

Giá List: 368.000.000 VNĐ

Giá bán: 143.520.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C4500X-40X-ES

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Catalyst 4500-X 40 Port 10G Ent. Services, Frt-to-Bk, No P/S

Xem chi tiết >>

Giá List: 1.012.000.000 VNĐ

Giá bán: 506.000.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C4500X-32SFP+

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Catalyst 4500-X 32 Port 10G IP Base, Front-to-Back, No P/S

Xem chi tiết >>

Giá List: 644.000.000 VNĐ

Giá bán: 238.280.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C4503-E

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cat4500 E-Series 3-Slot Chassis, fan, no ps

Xem chi tiết >>

Giá List: 22.885.000 VNĐ

Giá bán: 10.074.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C4507R-E

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cat4500 E-Series 7-Slot Chassis, fan, no ps, Red Sup Capable

Xem chi tiết >>

Giá List: 229.885.000 VNĐ

Giá bán: 87.377.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C4510R-E

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cat4500 E-Series 10-Slot Chassis, fan, no ps,Red Sup Capable

Xem chi tiết >>

Giá List: 287.385.000 VNĐ

Giá bán: 109.227.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C4507R+E

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Catalyst 4500E 7 slot chassis for 48Gbps/slot - Supervisor Engine redundancy - Power redundancy

Xem chi tiết >>

Giá List: 160.885.000 VNĐ

Giá bán: 75.624.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C4506-E

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Catalyst 4500 E-Series 6-Slot Chassis, fan, no ps

Xem chi tiết >>

Giá List: 114.885.000 VNĐ

Giá bán: 49.473.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng