Sản phẩm trên 1 trang:

WS-C3850-24T-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3850 24 Port IP Base

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 190.210.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3850-24T-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3850 24 Port LAN Base

Xem chi tiết >>

Giá List: 119.600.000 VNĐ

Giá bán: 49.429.760 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3850-24P-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst C3850-24P Switch Layer 3 - 24 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - IP Base - managed- stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: 167.900.000 VNĐ

Giá bán: 70.614.140 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3850-24P-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst C3850-24P Switch Layer 2- Access Layer - 24 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - LAN Base - managed- stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 61.184.600 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3850-48T-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3850 48 Port Data LAN Base

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 86.754.390 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3850-48T-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst C3850-48T Switch Layer 3 - 48 * 10/100/1000 Ethernet ports - IP Base - managed- stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: 264.500.000 VNĐ

Giá bán: 110.964.880 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3850-48P-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst C3850-48P Switch Layer 2- Access Layer - 48 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - LAN Base - managed- stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 100.877.080 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3850-48P-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst C3850-48P Switch Layer 3 - 48 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - IP Base - managed- stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: 299.000.000 VNĐ

Giá bán: 126.096.580 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3850-48F-S

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst C3850-48F Switch Layer 3 - 48 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - IP Base - managed- stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 136.184.150 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3850-24XS-E

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst C3850-24XS-E Switch Layer 3 - 24 SFP/SFP+ - 1G/10G - IP Services - Wireless controller - managed- stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 690.000.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3850-12S-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst C3850-12S Switch Layer 3 - 12 SFP - IP Base - Wireless controller - managed- stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 97.346.580 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3850-24S-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst C3850-24S Switch Layer 3 - 24 SFP - IP Base - managed- stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: 460.000.000 VNĐ

Giá bán: 154.560.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3850-12XS-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst C3850-12XS-S Switch Layer 3 - 12 SFP/SFP+ - 1G/10G - IP Base - Wireless controller - managed- stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 137.665.350 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3850-24XS-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst C3850-24XS-S Switch Layer 3 - 24 SFP/SFP+ - 1G/10G - IP Base - Wireless controller - managed- stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 227.317.970 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3850-24T-E

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services

Xem chi tiết >>

Giá List: 241.500.000 VNĐ

Giá bán: 100.877.080 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3850-48T-E

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst C3850-48T Switch Layer 3 - 48 * 10/100/1000 Ethernet ports - IP service - managed- stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: 448.500.000 VNĐ

Giá bán: 189.649.030 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3850-24S-E

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst WS-C3850-24S-E switch, 24 × 10/100/1000 SFP Optical ports

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 243.852.900 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3850-24P-E

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst C3850-24P Switch Layer 3 - 24 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - IP service - managed- stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 109.956.100 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3850-48P-E

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst C3850-48P Switch Layer 3 - 48 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - IP service - managed- stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 204.780.730 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3850-48F-E

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst C3850-48P Switch Layer 3 - 48 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - IP service - managed- stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 224.328.890 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3850-24PW-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst C3850-24PW Switch Layer 3 - 24 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports with 5 Access Point licenses - IP Base - managed- stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 79.243.510 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3850-48PW-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst C3850-48PW Switch Layer 3 - 48 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports with 5 Access Point licenses - IP Base - managed- stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 147.338.920 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3850-NM-8-10G

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3850 Series Network Module C3850-NM-8-10G 8 x 10GE Network Module

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 58.508.780 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3850-12S-E

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst WS-C3850-12S-E Switch Layer 3 - 12 * 10/100/1000 SPF Fibric ports - IP service - wireless controller - managed- stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 121.926.450 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3850-48F-L

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst C3850-48F Switch Layer 2- Access Layer - 48 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - LAN Base - managed- stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: 262.200.000 VNĐ

Giá bán: 90.873.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng