Sản phẩm trên 1 trang:

WS-C3650-24PS-S

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst 3650 24 10/100/1000 Ethernet Ports  - 4x1G SFP uplinks- Layer 3 - POE - IP Base IOS - managed

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 49.429.760 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3650-24TD-E

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink IP Services

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 90.285.120 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3650-24TD-L

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink LAN Base

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 47.916.590 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3650-48FS-S

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst 3650 48 * 10/100/1000 Ethernet Ports - Full PoE - 4 x 1G Uplinks - Layer 3 switching - IP Base - managed

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 100.877.080 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3650-48TQ-S

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x10G Uplink IP Base

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 106.041.500 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3650-48FD-L

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink LAN Base

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 97.850.970 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3650-24PS-L

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink LAN Base

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 40.350.970 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3650-48TD-S

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst 3650 48*10/100/1000 Ethernet Ports - 2x10G SFP+ Uplinks - Layer 3 switching - IP Base - Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 91.293.900 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3650-48FS-E

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x1G Uplink IP Services

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 168.464.880 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3650-48PQ-E

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x10G Uplink IP Services

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 192.727.120 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3650-48TD-L

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 2x10G Uplink LAN Base

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 73.942.930 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3650-24TS-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3650 - Layer 3- 24 10/100/1000 Ethernet port, 4x1G Uplinks, IP Base IOS-Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 41.359.750 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3650-24TS-E

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Services

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 75.657.810 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3650-48TS-S

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst 3650 48 x 10/100/1000 Ehternet ports - Layer 3 - 4 x 1G SFP uplinks - IP Base IOS -Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 76.666.590 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3650-24TS-L

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink LAN Base

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 32.280.730 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3650-48TS-E

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Services

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 144.254.390 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3650-24TD-S

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst 3650 24 * 10/100/1000 Ethernet Ports - POE - 2*10G & 2*1G Uplinks - Layer 3 switching - IP Base - Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 56.390.250 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3650-48TS-L

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink LAN Base

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 58.508.780 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3650-48PS-S

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst 3650 48 10/100/1000 Ethernet PoE ports - 4 x 1G Uplinks - Layer 3 switching - IP Base IOS - Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 90.789.510 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3650-24PS-E

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink IP Services

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 82.719.270 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3650-48TQ-E

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x10G Uplink IP Services

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 177.430.970 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng