Sản phẩm trên 1 trang:

WS-C3750X-24T-E

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3750-X Switch WS-C3750X-24T-E Catalyst 3750X 24 Port Data IP Services

Xem chi tiết >>

Giá List: 278.300.000 VNĐ

Giá bán: 97.405.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3750X-48T-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3750X-48T Switch Layer 3 - 48 x 10/100/1000 Ethernet Ports - Data LAN Base - Managed - Stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: 234.600.000 VNĐ

Giá bán: 84.456.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3750X-48T-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3750X-48T Switch Layer 3 - 48 x 10/100/1000 Ethernet Ports - Data IP Base - Managed - Stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: 303.600.000 VNĐ

Giá bán: 112.332.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3750X-48T-E

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3750-X Switch WS-C3750X-48T-E Catalyst 3750X 48 Port Data IP Services

Xem chi tiết >>

Giá List: 515.200.000 VNĐ

Giá bán: 180.320.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3750X-24S-S

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst Switch 3750X-24S Layer 3 - 24 GE SFP ports - IP Base - Managed - Stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: 529.000.000 VNĐ

Giá bán: 179.860.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3750V2-24TS-E

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst switch 3750V2 24 Port 10/100 + 2 SFP Enhanced Image

Xem chi tiết >>

Giá List: 151.570.000 VNĐ

Giá bán: 36.386.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3750X-24P-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3750X-24P Switch Layer 3 - 24 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ Ports - LAN Base - Managed - Stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: 158.700.000 VNĐ

Giá bán: 57.132.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3750X-24P-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3750X-24P Switch Layer 3 - 24 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ Ports (435W PoE Power Available) - IP Base - Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: 193.200.000 VNĐ

Giá bán: 69.552.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3750X-48P-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3750X-48P Switch Layer 3 - 48 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ Ports - LAN Base - Managed - Stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: 276.000.000 VNĐ

Giá bán: 77.280.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3750X-48P-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3750X-48P Switch Layer 3 - 48 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ Ports - IP Base - Managed - Stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 151.411.990 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3750X-12S-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst Switch 3750X-12S Layer 3 - 12 GE SFP ports - IP Base - Managed - Stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: 264.500.000 VNĐ

Giá bán: 115.805.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3750X-12S-E

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Services

Xem chi tiết >>

Giá List: 370.300.000 VNĐ

Giá bán: 156.285.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3750X-24T-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3750X-24T Switch Layer 3 - 24 x 10/100/1000 Ethernet Ports - Data LAN Base- Managed - Stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: 138.000.000 VNĐ

Giá bán: 60.720.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3750X-24T-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3750X-24T Switch Layer 3 - 24 x 10/100/1000 Ethernet Ports - Data IP Base - Managed - Stackable - Stackwise plus with 64G stacking bandwidth

Xem chi tiết >>

Giá List: 172.500.000 VNĐ

Giá bán: 62.100.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3750V2-24TS-S

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst Switch 3750V2-24TS Layer 3 - 24 x 10/100 Ethernet Ports - 2 SFP - IP Base - Managed - Stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: 101.085.000 VNĐ

Giá bán: 34.385.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng