Sản phẩm trên 1 trang:

WS-C3750X-24T-E

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3750-X Switch WS-C3750X-24T-E Catalyst 3750X 24 Port Data IP Services

Xem chi tiết >>

Giá List: 275.880.000 VNĐ

Giá bán: 96.558.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3750X-48T-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3750X-48T Switch Layer 3 - 48 x 10/100/1000 Ethernet Ports - Data LAN Base - Managed - Stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: 232.560.000 VNĐ

Giá bán: 83.721.600 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3750X-48T-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3750X-48T Switch Layer 3 - 48 x 10/100/1000 Ethernet Ports - Data IP Base - Managed - Stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: 300.960.000 VNĐ

Giá bán: 111.355.200 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3750X-48T-E

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3750-X Switch WS-C3750X-48T-E Catalyst 3750X 48 Port Data IP Services

Xem chi tiết >>

Giá List: 510.720.000 VNĐ

Giá bán: 178.752.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3750X-24S-S

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst Switch 3750X-24S Layer 3 - 24 GE SFP ports - IP Base - Managed - Stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: 524.400.000 VNĐ

Giá bán: 178.296.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3750V2-24TS-E

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst switch 3750V2 24 Port 10/100 + 2 SFP Enhanced Image

Xem chi tiết >>

Giá List: 150.252.000 VNĐ

Giá bán: 36.069.600 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3750X-24P-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3750X-24P Switch Layer 3 - 24 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ Ports - LAN Base - Managed - Stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: 157.320.000 VNĐ

Giá bán: 56.635.200 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3750X-24P-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3750X-24P Switch Layer 3 - 24 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ Ports (435W PoE Power Available) - IP Base - Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: 191.520.000 VNĐ

Giá bán: 68.947.200 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3750X-48P-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3750X-48P Switch Layer 3 - 48 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ Ports - LAN Base - Managed - Stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: 273.600.000 VNĐ

Giá bán: 76.608.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3750X-48P-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3750X-48P Switch Layer 3 - 48 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ Ports - IP Base - Managed - Stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 150.095.364 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3750X-12S-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst Switch 3750X-12S Layer 3 - 12 GE SFP ports - IP Base - Managed - Stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: 262.200.000 VNĐ

Giá bán: 114.798.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3750X-12S-E

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Services

Xem chi tiết >>

Giá List: 367.080.000 VNĐ

Giá bán: 154.926.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3750X-24T-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3750X-24T Switch Layer 3 - 24 x 10/100/1000 Ethernet Ports - Data LAN Base- Managed - Stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: 136.800.000 VNĐ

Giá bán: 60.192.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3750X-24T-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3750X-24T Switch Layer 3 - 24 x 10/100/1000 Ethernet Ports - Data IP Base - Managed - Stackable - Stackwise plus with 64G stacking bandwidth

Xem chi tiết >>

Giá List: 171.000.000 VNĐ

Giá bán: 61.560.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3750V2-24TS-S

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst Switch 3750V2-24TS Layer 3 - 24 x 10/100 Ethernet Ports - 2 SFP - IP Base - Managed - Stackable

Xem chi tiết >>

Giá List: 100.206.000 VNĐ

Giá bán: 34.086.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng