Sản phẩm trên 1 trang:

WS-C3560X-24T-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3560X-24T-L Switch Layer 2 - 24 x 10/100/1000 Ethernet Ports - Data LAN Base- Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 39.389.340 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3560X-24T-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3560X-24T Switch Layer 3 - 24 x 10/100/1000 Ethernet Ports - Data IP Base - Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 49.505.660 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3560V2-24TS-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst Switch 3560V2-24TS Layer 3 - 24 x 10/100 Ports - 2 SFP - IPB (Standard) Image - Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 33.374.150 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3560X-24P-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3560X-24P-L Switch Layer 2 - 24 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ Ports - LAN Base - Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 48.496.190 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3560X-24P-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3560X-24P Switch Layer 3 - 24 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ Ports - IP Base - Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 59.555.510 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3560V2-48TS-S

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst Switch 3560V2-48TS Layer 3 - 48 x 10/100 Ports - 4 SFP - IPB (Standard) Image - Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

WS-C3560CX-12PC-S

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst 3560-CX 12-port compact Switch Layer 3, POE- 12 x 10/100/1000 Ethernet Ports, 2 SFP&2GE uplinks- Data IP Base - Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 21.372.060 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3560V2-48PS-S

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst Switch 3560V2-48PS Layer 3 - 48 x 10/100 PoE+ Ports - 4 SFP - IPB (Standard) Image - Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

WS-C3560X-24T-E

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Switch 3560-X Series WS-C3560X-24T-E Catalyst 3560X 24 Port Data IP Services

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 92.883.660 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3560CG-8TC-S

Tình trạng:

Mô tả: Cisco 3560-C Switch WS-C3560CG-8TC-S Catalyst 3560C Switch 8 GE, 2 x Dual Uplink, IP Base

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 17.337.170 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3560CG-8PC-S

Tình trạng:

Mô tả: Cisco 3560-C Switch WS-C3560CG-8PC-S Catalyst 3560C Switch 8 GE PoE(+), 2 x Dual Uplink, IP Base

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 20.637.670 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3560CX-12TC-S

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst 3560-CX 12-port compact Switch Layer 3 - 12 x 10/100/1000 Ethernet Ports, 2 SFP&2GE uplinks- Data IP Base - Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 18.815.150 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3560X-48T-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3560X-48T-L Switch Layer 2 - 48 x 10/100/1000 Ethernet Ports - Data LAN Base - Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 70.681.070 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3560X-48T-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3560X-48T Switch Layer 3 - 48 x 10/100/1000 Ethernet Ports - Data IP Base - Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 86.853.750 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3560X-48P-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3560X-48P-L Switch Layer 2 - 48 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ Ports - LAN Base - Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 87.863.220 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3560X-48P-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3560X-48P Switch Layer 3 - 48 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ Ports (435W PoE Power Available) - IP Base - Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 104.978.900 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3560V2-24TS-E

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst switch 3560V2 24 10/100 + 2 SFP + IPS (Enhanced) Image

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: Vui lòng liên hệ