Sản phẩm trên 1 trang:

WS-C2960CX-8TC-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 2960-CX 8 - port compact Switch Layer 2 - 8 x 10/100/1000 Ethernet Ports, 2 SFP&2GE uplinks- LAN Base - Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: 25.185.000 VNĐ

Giá bán: 15.870.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C2960CX-8PC-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 2960-CX 8 - port compact Switch Layer 2 POE+, 124W - 8 x 10/100/1000 Ethernet Ports 2 SFP&2GE uplinks- LAN Base - Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: 30.935.000 VNĐ

Giá bán: 18.860.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3560CX-8PC-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3560-CX 8 - port compact Switch Layer 3, POE- 8 x 10/100/1000 Ethernet Ports, 2 SFP&2GE uplinks- Data IP Base - Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: 38.985.000 VNĐ

Giá bán: 20.286.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3560CX-8TC-S

Tình trạng:

Mô tả: Cisco Catalyst 3560-CX 8-port compact Switch Layer 3 - 8 x 10/100/1000 Ethernet Ports, 2 SFP&2GE uplinks- Data IP Base - Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: 33.235.000 VNĐ

Giá bán: 11.868.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3560CX-12PD-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3560-CX 12-port compact Switch Layer 3, POE- 12 x 10/100/1000 Ethernet Ports, 2 SFP+ 10G&2GE uplinks- Data IP Base - Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: 55.085.000 VNĐ

Giá bán: 23.138.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C2901-CME-SRST/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 2901 Voice Bundle w/ PVDM3-16,FL-CME-SRST-25, UC License PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 38.966.140 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C3560C-8PC-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3560-C Switch WS-C3560C-8PC-S Catalyst 3560C Switch 8 FE PoE, 2 x Dual Uplink, IP Base

Xem chi tiết >>

Giá List: 36.800.000 VNĐ

Giá bán: 14.352.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng