Sản phẩm trên 1 trang:

WS-C2960X-48TS-LL

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 33.087.800 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C2960X-24PS-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 31.019.640 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C2960X-24TD-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 36.820.240 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C2960X-24TS-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 62.100.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C2960X-24TS-LL

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 18.510.860 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C2960X-STACK

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 11.268.850 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C2960X-48TD-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 54.019.640 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C2960X-48LPS-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 54.372.920 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C2960X-48FPS-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 64.057.070 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C2960X-48LPD-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 67.587.800 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C2960X-48FPD-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 77.574.630 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C2960X-24PSQ-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Catalyst 2960-X 24 GigE PoE, 2 x 1G SFP, 2 X 10/100/1000 BT,  LAN Base

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 32.475.540 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C2960S-48TS-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 2960S-48TS Layer 2 - 48 x 10/100/1000 Ports - Gigabit Ethernet Switch - 4 x SFP - LAN Base - Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

WS-C2960+24LC-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Catalyst 2960 plus 24 Port 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Base

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 14.627.080 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C2960+24LC-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Catalyst 2960 Plus 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Lite

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 10.592.190 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C2960+24PC-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Catalyst 2960 Plus 24 Port 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Base

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 24.210.490 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C2960+24PC-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP   LAN Lite

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 17.048.290 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C2960+24TC-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 37.490.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C2960+48PST-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 41.359.750 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C2960XR-24PS-I

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 51.964.360 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C2960S-48LPS-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 2960S-48LPS Layer 2 - Gigabit Ethernet Switch - 48 x 10/100/1000 PoE Ports - 370W - 4 x SFP - LAN Base - Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

WS-C2960S-48FPS-L

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 2960S-48FPS Layer 2 - Gigabit Ethernet Switch - 48 x 10/100/1000 PoE Ports - 740W - 4 x SFP - LAN Base - Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

WS-C2960S-48TS-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 2960S-48TS Layer 2 - 48 x 10/100/1000 Ports - Gigabit Ethernet Switch - 2 x SFP - LAN Lite - Managed

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

WS-C2960+24TC-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2 T/SFP   LAN Lite

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 6.657.810 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

WS-C2960+48TC-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 12.095.240 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng