Sản phẩm trên 1 trang:

CISCO7206VXR

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 7206VXR, 6-slot chassis, 1 AC Supply w/IP Software

Xem chi tiết >>

Giá List: 161.000.000 VNĐ

Giá bán: 84.525.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO7204VXR-DC

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 7204VXR, 4-slot chassis, 1 DC Supply w/IP Software

Xem chi tiết >>

Giá List: 149.500.000 VNĐ

Giá bán: 71.024.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

7204VXR/400

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 7204VXR with NPE-400 and I/O Controller with 2FE/E Ports

Xem chi tiết >>

Giá List: 356.500.000 VNĐ

Giá bán: 169.349.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO7206VXR-DC

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 7206VXR, 6-slot chassis, 1 DC Supply w/IP Software

Xem chi tiết >>

Giá List: 172.500.000 VNĐ

Giá bán: 81.949.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

7206-IPV6/ADSVC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 7206VXR IPv6/Adv. Ent. Services bundle with NPE-G2

Xem chi tiết >>

Giá List: 621.000.000 VNĐ

Giá bán: 294.975.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

7206VXR/NPE-G2

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 7206VXR with NPE-G2 includes 3GigE/FE/E Ports and IP SW

Xem chi tiết >>

Giá List: 552.000.000 VNĐ

Giá bán: 262.200.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO7201

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 7201 Chassis, 1GB Memory, Dual P/S, 256MB Flash

Xem chi tiết >>

Giá List: 552.000.000 VNĐ

Giá bán: 262.200.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

7206VXR/NPE-G1

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 7206VXR with NPE-G1 includes 3GigE/FE/E Ports and IP SW

Xem chi tiết >>

Giá List: 506.000.000 VNĐ

Giá bán: 240.350.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO7204VXR

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 7204VXR, 4-slot chassis, 1 AC Supply w/IP Software

Xem chi tiết >>

Giá List: 138.000.000 VNĐ

Giá bán: 72.450.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng